442. Poselství Ježíše ze dne 24. května 2012 v 18:30.


TI, KTEŘÍ SE SAMI VYKOUPILI V MÝCH OČÍCH, NEBUDOU BĚHEM VAROVÁNÍ TRPĚT BOLESTÍ OČISTCE


Má vroucně milovaná dcero,

až přijde čas pro Varování, bude odhalena řada znamení.

Říkám vám to, abych všem Božím dětem připomněl, že se musí připravit už předem.

Dvě hvězdy se srazí a mnozí budou vyděšení.

Není se čeho bát, protože je to ten největší dar, který přináším, aby ani jediná duše nebyla ztracena v ohních pekla.

Potom se na nebi objeví můj kříž a nebude nikoho, kdo si toho nepovšimne.

Mnozí padnou ze strachu k zemi a pocítíte velké chvění, podobné zemětřesení.

Pak nastane ticho.

Stále se připravujte na tento den, jako kdyby se to mělo stát zítra. Hledejte vykoupení už teď a vyjevte Mi své hříchy.

Katolíci musí jít ke zpovědi.

Ti, kteří nejsou katolíky, se musí modlit modlitbu modlitební kampaně (24), kterou jsem dal zbytku světa k udělení mých plnomocných odpustků.

Tento dar mých plnomocných odpustků je pro všechny Boží děti všech vyznání víry a nabízí velkou očistu. Neodmítejte tento dar. Přijměte jej.

Katolíkům, kteří zpochybňují můj dar a kteří s nevolí kritizovali můj dar, pravím toto:

Myslíte si, že bych neudělil tuto svátost všem Božím dětem?

Musíte být velkodušní srdcem a šťastní, že to činím. Myslíte si, že by neměli dostat takový dar? Jestli si to myslíte, tak Mě opravdu nemilujete.

Skloňte hlavy a chvalte Boha za tento zázračný dar daný lidem k záchraně svých duší.

Potom všichni, kteří se sami vykoupili v mých očích, nebudou během Varování trpět plameny očistce.

Ti, kteří uvidí své hříchy odhalené před nimi tak, jakoby se dívali mýma očima, budou otřeseni.

Mnozí shledají těžkým přijmout, jak zčernalé jsou jejich duše.

Ti, kteří to udělají a ukážou výčitky svědomí, Mě budou prosit, abych jim odpustil. A Já to udělám.

Ale někteří nebudou litovat a v srdci budou obhajovat ukrutnosti, kterých se dopustili, jak se objeví před mýma očima. Ti se nebudou kát a udeří Mě do tváře.

Tak jako tak, plameny očisty a utrpení pocítí všichni hříšníci.

Jak dlouho to bude trvat, bude záviset na závažnosti jejich hříchů.

Ti, kteří se ode Mne odtáhnou, potřebují vaše modlitby. Bude jim dáno více času, aby se obrátili ke Mně a prosili Mě, abych jim odpustil.

Ale tento čas by mohl být tak krátký, jako jeden den, nebo tak dlouhý, jako několik let.

Nikdo jiný, jen můj Otec, On sám, zná datum mého Druhého příchodu.

Čas mezi těmito dvěma událostmi nebude tak dlouhý, jak byste si možná mohli myslet.

Mé děti si nakonec uvědomí, v jakém čase žijí a přijmou Pravdu.

Proto vy, kdo nyní Pravdu znáte a věříte ve Mne, máte povinnost se modlit za duše, které nepřijmou mé milosrdenství.

Má dcero, mou největší touhou je zachránit celý svět, včetně těch, kteří jsou pro Mne ztracení.

Všechny modlitby mých následovníků, kteří se sjednotí jako jeden hlas, Mi mohou pomoci to udělat.

Jděte v lásce. Vždy Mi důvěřujte, neboť čas je krátký a plány k záchraně lidstva spočívají v rukou mého Věčného Otce.


Váš milovaný Ježíš


zpět