439. Poselství Ježíše ze dne 21. května 2012 v 20:15.


ČAS, KDY SE VAROVÁNÍ USKUTEČNÍ, SE JIŽ BLÍŽÍ


Má vroucně milovaná dcero,

čas, kdy se Varování uskuteční, se přibližuje.

Přesto je třeba udělat ještě tolik práce k přípravě duší na moje velké milosrdenství.

Volám všechny, kteří Mě milují, aby se usilovně modlili za globální obrácení, po kterém toužím.

Tak mnozí budou utíkat do mé náruče a jejich duše zaplaví úleva, protože budou vědět, že jsem to Já, jejich milovaný Ježíš, kdo jim dává znamení.

Tak mnozí budou s Pravdou bojovat, až jim bude předložena. Důkaz, který odhalím, jim nebude stačit, aby roznítil byť i jediný plamen lásky v jejich duších.

Byli Mi ukradeni, a přesto nechtějí být osvobozeni od svého uchvatitele, šelmy, která zhltla jejich duše.

Rozšiřuj mé Slovo tak rychle, jak jen můžeš, má dcero.

Nevšímej si posměšků, jízlivostí a výsměchu těch, kteří se tě pokoušejí zastavit.

Povstaň a hlásej mé svaté Slovo za každou cenu.

Ti, kteří tvrdí, že mluví v mém jménu a pokoušejí se tě ponižovat, Mě znovu dávají na kříž. Nejsi to ty, kterého mučí, ale jsem to Já, jejich milovaný Spasitel.

Lidské mínění není důležité. Vše, na čem záleží, jsou duše, které dychtím zachránit.

Modlete se tuto modlitbu z modlitební kampaně (55) k přípravě na Varování:

"Ó, můj drahý Ježíši, prosím Tě, otevři srdce všech Božích dětí daru tvého velkého milosrdenství.

Pomoz jim, aby přijaly tvé Boží milosrdenství s láskou a vděčností a umožni jim stát se pokornými před Tebou.

Prosím Tě vroucně za odpuštění jejich hříchů, aby se tak mohli stát částí tvého slavného království. Amen."

Brzy mnoho miliónů ve světě uslyší mé volání a více duší může být, a bude zachráněno.

Nikdy nezapomeňte na důležitost každodenní modlitby mého růžence Božího milosrdenství k záchraně duší.

Jděte v pokoji a lásce.


Váš milovaný Ježíš


zpět