437. Poselství Matky Spásy ze dne 20. května 2012 v 12:15.


ZLÝ ÚTOČÍ NA TY, KDO MILUJÍ BOHA NEJVÍCE


Mé dítě,

právě tak, jako více Božích dětí přijímá tato svatá poselství, tak také více lidí je bude odmítat.

Všichni, kdo jsou mému Synu nejblíže, budou pokoušeni Zlým, aby se k Němu obrátili zády.

Ti budou trpět nejvíce a pochybnosti uzavřou jejich mysl Pravdě.

Zlý útočí na ty, kteří milují Boha nejvíce.

Když je oslepí k poznání Pravdy, pak vítězí.

Ti, kteří uctívají mě, Matku Boha, budou také jeho cílem, kdy Zlý je odtáhne od Knihy Pravdy.

Zlý se nikdy nevzdá, nikdy to neudělá. Těmto milujícím duším zasazuje strašná muka, aby popřely Boží Slovo.

Snažně prosím všechny, kteří milují mého Syna, aby vyslechli moje volání. Musíte naslouchat, když k vám můj Syn mluví.

Neodsuzujte příležitost k pomoci svým bratrům a sestrám, aby získali věčný život, který jim byl slíben.

Nedovolte pochybnostem, které zasadil podvodník, aby zabránily záchraně miliónů duší.

Je to prudký odpor, který od tohoto dne bude na vás doléhat.

Musíte volat ke mně, vaší Matce, abych vám pomohla, vedla vás a provázela po pravé cestě.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět