435. Poselství Ježíše ze dne 18. května 2012 v 10:48.


JEDINÁ CÍRKEV ZBYTKU BUDE STÁT NEPORAŽENÁ, DOKUD NEVYVSTANE NOVÝ JERUZALÉM


Má vroucně milovaná dcero,

věz, že můj Duch Svatý se bude nyní ve světě nezadržitelně šířit.

Plamen Pravdy uchvátí svět a naplní duše prostým údivem nad mým velkým milosrdenstvím.

Uskuteční se mnoho obrácení a potom dojde k tomu, že moje armáda zbytku povstane, aby se stala mocnou silou v bitvě proti antikristu.

Moje křesťanská církev zbytku rozšíří svatá evangelia do každého koutu země.

Plameny se vylijí na ty, kteří se pokusí uškodit mé církvi zbytku. Neboť jen málokteří budou moci odolat, až jim bude ukázána pravda mého svatého Slova.

Bude jich tolik, že jejich počet převýší dvacet miliónů.

Mezi vámi vyvstanou vůdcové a budete muset praktikovat vaši víru v tajnosti na určitých místech.

Povedete kampaň mého učení a kampaň mých modliteb bude vaší zbraní k porážce nepřítele.

Cizinci získají důvěru, lidé z různých zemí se setkají a náboženství v minulosti roztržená svými rozdíly se všechna spojí v jednotě.

Jediná církev zbytku bude stát neporažená, dokud nevyvstane Nový Jeruzalém.

Tehdy se uskuteční můj Druhý příchod.

Až můj Nový Jeruzalém povstane z popela, do nějž má církev na zemi byla do základu spálena – jak si mysleli všichni, kdo se stavěli proti Mně.

A pak nastane toto:

Nový začátek. Nová éra. Nové nebe a nová země. Čas, kdy se Boží vůle mého Otce konečně uskuteční.

Povstaň nyní, má armádo. Rozšiř svou činnost a roztáhni svá křídla. Nikdy se neodchyluj od Pravdy obsažené v Bibli svaté.

Nikdy nepochybuj o slovech obsažených v Písmu svatém.

Neboť ti, včetně příslušníků mé církve na zemi, kteří to udělají, pak musí otevřít svá srdce Pravdě.

Bible obsahuje svaté Slovo Boží. Bible obsahuje celou Pravdu. Ona nelže. Popíráte-li Pravdu v ní obsaženou, popíráte Slovo Boha.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět