434. Poselství Matky Spásy ze dne 17. května 2012 v 08:50.


TATO PEČEŤ BYLA PŘEDPOVĚDĚNA V KNIZE JANOVĚ


Mé dítě,

Boží děti budou moci ochránit svou víru, svou odvahu a své bezpečí během jakékoliv války tím, že se budou stále modlit modlitbu "Pečeť živého Boha" z modlitební kampaně.

To je jedna z posledních a největších pečetí ochrany seslaných z nebe a ze všech modliteb, které byly dány lidstvu.

Má vám pomoci udržet vás všechny naživu během jakéhokoliv budoucího pronásledování, zejména v časech cizí nadvlády a války.

Tato pečeť byla předpověděna v Knize Janově a je s ní svázáno mnoho božských sil.

Važte si jí a užívejte ji k ochraně nejen vaší, ale i svých rodin.

Tato připomínka je v tomto čase nutná.

Jděte v pokoji.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět