433. Poselství Ježíše ze dne 16. května 2012 v 17:38.


VYTVÁŘEJTE MODLITEBNÍ SKUPINY, ZASVĚCENÉ JAKO "JEŽÍŠ LIDSTVU"


Má vroucně milovaná dcero,

musím zdůraznit všem, kteří věří ve Mne, že je důležité, aby se modlili za každý ze svých národů.

Aby vaše modlitby byly účinné, musíte utvořit modlitební skupiny zasvěcené jako "Ježíš lidstvu".

V těchto skupinách se modlete všechny modlitby modlitební kampaně, které jste dostali.

Má dcera Marie se postará o to, aby byly uspořádány takovým způsobem, který vám je dovolí vytisknout, ať už se nacházíte na světě kdekoliv.

Prosím, rozšiřujte mé svaté Slovo všem příslušníkům duchovenstva.

Někteří má poselství odmítnou.

Jiní je přijmou s láskou ve svých srdcích.

Avšak ve většině případů budete zesměšněni a v mém svatém jménu odmítnuti.

Budete trpět tak, jako trpěli moji apoštolové, a v některých kruzích mé církve na zemi budete terčem posměchu.

Tyto hrubé slovní urážky budou silné a zraní vás. Ale říkám vám toto:

Nezapomeňte, že nenávist, která je namířena proti vám, dokazuje, že jsem to vskutku Já, váš Ježíš, který k vám mluví z nebe.

Pokaždé, když budete kvůli tomuto utrpení sraženi k zemi, vždy vás znovu a znovu pozvednu.

Pozvednu vás a udělám vás silnějšími než dříve.

Proč to dělám? Dělám to proto, abyste se stali způsobilí a silnější k šíření mého svatého Slova.

Neboť jen pak budete moci obdržet větší dary, které vám dám prostřednictvím mého Ducha Svatého.

Tak povstaňte a dejte se do přípravy vašeho národa, aby mohl obdržet zbroj, kterou potřebuje k tomu, aby se vyhnul značce šelmy.

Nikdy nezapomeňte na důležitost Pečetě živého Boha.

Nabídne vám a vaší rodině ochranu nejen duchovní, ale také fyzickou.

Jste požehnaní, že dostáváte pečeť a je vaší povinností se postarat, aby ji dostalo všude co nejvíce Božích dětí.

Nezapomeňte, že stojím u všech mých následovníků každou minutu, a když vykonají moji práci, obdrží mimořádné milosti, které je udělají statečnými, silnými a rozhodnými k záchraně duší každého muže, ženy a dítěte na světě.


Váš milovaný Ježíš


zpět