432. Poselství Matky Spásy ze dne 16. května 2012 v 09:00.


MÝM VIZIONÁŘŮM NA SVĚTĚ BUDE DÁN POKYN, ABY SE MODLILI ZA ODVRÁCENÍ NEBEZPEČÍ SPOJENÝCH SE SVĚTOVOU VÁLKOU


Mé dítě,

snaž se zůstat silná v této práci pro mého Syna. Je důležité, aby všichni, kdo věří v pravdu svatého Slova, dávaného v tomto čase světu, zůstali v klidu.

Vaší povinností je reagovat na instrukce mého milovaného Syna. Modlitba a důvěra v mého Syna vás přivedou k vaší spáse.

Dar Pečetě živého Boha bude vaší největší ochranou v čase války nebo konfliktů.

Když se zavážete věrností Bohu Otci přijetím tohoto nezištného daru, tak zůstanete svobodní.

Nikdy nezapomeňte na sílu modlitby a na to, jak může zmírnit dopad takových událostí.

Žel, mnoho z těchto událostí se musí stát, protože byly předpověděny.

Děti, volám ke všem, kteří uctívají mne, vaši Blahoslavenou Matku, aby pochopili, že toto je volání z nebes.

Všem mým vizionářům ve světě bude dán pokyn, aby se modlili za odvrácení nebezpečí spojených se světovou válkou.

Musíte vytrvat ve vašem utrpení a nabídnout je jako dar Bohu Otci.

V tomto čase je důležitá každodenní modlitba mého svatého růžence a nezáleží na tom, k jaké křesťanské církvi patříte.

Musíte se jej modlit, protože nabízí ochranu národům, které se jej modlí každý den a ve velkém počtu.

Modlete se, modlete se, modlete se v tomto čase za Evropu a obraťte se na mého Syna a proste Ho o sílu, odvahu a vytrvalost, které potřebujete, abyste si uchovali důvěru v  Boha.


Vaše milovaná Matka
Královna Nebe a země
Matka Spásy


zpět