430. Poselství Ježíše ze dne 14. května 2012 v 18:00.


PROSBY O MODLITBY - TEĎ JDI A NAZVI TUTO PROSBU: MOJE VOLÁNÍ K JEŽÍŠI


Má nejvroucněji milovaná dcero,

tvůj dar pro Mne byl přijat a díky němu bude zachráněno dalších pět miliónů duší. (*)

Je mým vroucím přáním ukončit tvé utrpení, ale tento vzácný dar, který Mi přinášíš, znamená, že nyní budu moci zachránit ještě více Božích dětí.

Nikdy nezapomeň, že posláním této mise je zachránit lidstvo před peklem. K tomu, abych to udělal, potřebuji tvoji pomoc a pomoc ostatních.

Nikdy se neciť osamělá, protože tě miluji a jsem po celý čas s tebou. O mnoho víc Božích dětí začíná konečně slyšet můj hlas.

Práce Ducha Svatého začíná nést plody a velmi brzy i ta nejvyprahlejší srdce pocítí Boží lásku.

Tyto ztracené a vyprahlé duše pocítí plamen lásky a zakusí dobře známou touhu být částí mého nového království na zemi. Mnozí nepochopí proč, ale nebudou schopni popřít své pocity tepla, lásky a pokoje.

Tak mnozí budou překvapení a budou chtít se Mnou mluvit. Musíš nyní všude lidi sjednotit, aby žádali dar mé lásky. Musí prosit, aby jim byly uděleny speciální milosti.

Ty, má dcero, musíš tomu vymezit jeden den v týdnu. Každá ztracená duše Mě musí prosit, abych jí pomohl. Jsou-li jejich prosby v souladu s mou svatou vůlí, pak odpovím na jejich modlitby. To v nich vytvoří silnější pouto k mému Nejsvětějšímu Srdci a mému velkému milosrdenství.

Teď jdi a nazvi tuto prosbu "Moje volání k Ježíši".

Má dcero, udělej to tak rychle, jak jen budeš moci, protože si přeji zajistit, aby duše, zejména ty, které nepřijímají, že jsem to Já, kdo nyní mluví, konečně pochopily, jak blízko jsem u každé jednotlivé duše.

Řekni jim, že miluji každého a že nevylučuji ani jediného hříšníka, a nezáleží na tom, jak závažné jsou jeho hříchy.

Všechno, co od nich žádám, je, aby ke Mně přišli a prosili Mě, abych jim pomohl.


Váš Ježíš


(*) Poznámka Marie Božího milosrdenství:

Duše, zmíněné na prvním řádku, jsou spojené s osobním utrpením, nabídnutým Marií Božího milosrdenství a nevztahují se na svět jako celek, protože prostřednictvím modliteb jsou zachraňovány miliardy duší.


zpět