429. Poselství Ježíše ze dne 13. května 2012 v 16:00.


V MÉM KRÁLOVSTVÍ BUDETE ZAHRNUTI VELKOU HOJNOSTÍ A NEBUDE VÁM NIC CHYBĚT


Má vroucně milovaná dcero,

je čas, abyste pochopili, že má poselství vám nemají nahánět strach.

Jsou zde, aby vám přinášela lásku. Mají posloužit také k tomu, aby řekla těm, kteří páchají hřích, nebo se proviňují, že se musí v mých očích vykoupit, nebo budou pro Mne navždy ztraceni.

Jak bych nemohl říct lidem pravdu?

Uvědomuji si, má dcero, že čas od času pociťuješ břímě toho, že dostáváš tato Boží poselství. Nikdy však nesmíš dovolit strachu, aby vnikl do tvého srdce, protože ten nepochází ode Mne.

Neřekl jsem vám, že je zde nádherná nová éra pokoje a míru, která čeká na všechny, kteří Mě milují? Čeho byste se měli bát?

Je to snad starost o vaši budoucnost, vaši rodinu nebo nejistota z toho, co leží před vámi? Jestli je tomu tak, pak musíte vědět toto:

Miluji vás všechny. Přeji si sjednotit všechny Boží děti v jediné svaté rodině spojené láskou.

To je důvod, proč s vámi nyní, ve velkém předstihu komunikuji, abych vás všechny přitáhl blíže ke Mně.

Musím varovat lidstvo před nebezpečím, kterému čelí, abych zajistil, že se všichni obrátíte a otevřete srdce lásce, kterou mám ke každé jednotlivé duši na zemi.

Nevaroval bych vás, kdybych vás nemiloval tak, jak vás miluji.

Moje láska je tak mocná, že je neznámá kterékoliv lidské bytosti, protože ani jeden z vás nemá schopnost cítit takovou lásku, jakou k vám chovám.

Má láska znamená, že nechci, aby Boží děti trpěly.

Vezmu všechny z vás, kteří po Varování uvidí Pravdu, a ukážu vám lásku, kterou v sobě nesu.

Vám a všem, kteří patří Mně myslí, tělem a duší, dám ten nejznamenitější dar, který je mimo vaše chápání.

Očekává vás Nový ráj a země, o níž byste si mohli myslet, že po ní budete tesknit, se stane ničím, až uvidíte království, které bylo připraveno pro vás.

Mé děti, je toho tolik, na co se máte těšit. Není třeba se bát.

Místo toho uvažte, že vám bude dán věčný život.

Budete zahrnuti velkou hojností a nebude vám nic chybět.

Barvy, vůně, láska, kterou pocítíte ke všemu kolem vás, pokoj ve vašich rodinách, žádný strach, vaše duše plné lásky k Bohu a vaše dokonalá těla – jak byste mohli netoužit po mém království?

Mé království se stane vaším novým domovem až se nebe a země spojí v jedno a mrtví, kteří Mě přijali jako svého Spasitele, budou vzkříšeni, aby se připojili ke svým rodinám, ke svým bratrům a sestrám v lásce a štěstí.

Úleva, kterou pocítíte, až svět hříchu, ve kterém nyní žijete, už více nebude, vám přinese radost, klid a uspokojení.

Už více žádné starosti, obavy, úzkosti nebo hřích.

Budete mít i nadále svobodnou vůli, ale ta bude jiná. Budete žít v úplné jednotě se Mnou, v souladu se svatou Boží vůlí mého Otce. On trpělivě čekal na tuto chvíli.

Trpělivě připravuji všechny Boží děti, aby ani jediná duše nebyla ztracena.

A tak, má nejdražší dcero, se neboj.

Utrpení nepotrvá dlouho. Na jeho místě bude domov, k němuž bude patřit každé Boží dítě.

To je můj slib vám všem. Nebuďte smutní, ustrašení nebo znepokojení, neboť toho není vůbec třeba.

Jen se Mě naučte více milovat. Čím více Mě budete milovat, tím více Mi budete důvěřovat.

Jen tehdy vás strach opustí.

Jen pak budete skutečně svobodní.

Miluji vás všechny. Nikdy na to nezapomínejte, zejména ne tehdy, pokud by vám budoucnost mohla dělat starosti.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět