426. Poselství Matky Spásy ze dne 10. května 2012 v 15:45.


RONÍM SLZY ZÁRMUTKU PRO KNĚZE V KATOLICKÉ CÍRKVI, KTEŘÍ V TOMTO ČASE STRAŠNĚ TRPÍ


Mé dítě,

můj Syn, Ježíš Kristus se nyní, před příchodem Varování, připravuje zachránit tolik duší, kolik je jen možné. Neboť po Varování nezůstane mnoho času, před slavným návratem mého Syna.

Roním slzy zármutku kvůli kněžím v katolické církvi, kteří v tomto čase strašně trpí.

Tito čistí, ztracení a bloudící služebníci jsou polapeni uprostřed rozdělení, ze kterého se nemohou vymanit.

Kvůli hříchům jiných zakoušejí muka, když vidí, jak věrnost k mému milovanému Synu je odsouvána stranou.

Tato hříšná rozdělení, způsobená zednářskými skupinami, jsou záměrná. Hříchy těch, kdo jsou vinni zločiny na nevinných duších, jsou užívány jako výmluva ke změně zákonů, jimiž je řízena církev.

Mnozí budou uvedeni v omyl z falešného pocitu věrnosti k Božím dětem.

Jak jen trpím, když vidím, jak zdi katolické církve jsou rozebírány cihla po cihle, aby byla vytvořena cesta pro novou církev.

Nová církev, která brzy vyvstane, nebude pro mého Syna přijatelná.

Zruší přítomnost mého Syna ve svaté eucharistii a můj Syn vytrpí ještě jednou bolest svého ukřižování.

Oběť, kterou přinesl, aby světu předal tento dar, bude brzy ignorována a odmítnuta.

Místo toho oni, tato nová církev, neřeknou Božím dětem, že svatá eucharistie je skutečná přítomnost Ježíše, mého Syna.

Vytvoří novou interpretaci svaté eucharistie a už nebudou přivolávat přítomnost mého Syna (proměňovat – pozn. překladatele). Pokrm života bude mrtvý.

Boží děti už nebudou živeny skutečným Tělem a Krví mého Syna.

Jejich duše se stanou zplanělé a prázdné bez přítomnosti mého Syna a milostí, které uděluje těm, kteří Ho přijímají.

Je povinností na straně kněží, aby hájili svatou eucharistii. Musí být silní a nesmí nikdy oslabit tento vzácný a svatý dar.

Můj Syn miluje katolickou církev a ví, jak právě teď trpí. Cítí její bolest.

Mé Neposkvrněné Srdce je trháno ve dví, když v bolesti musí hledět, jak tento svatý chrám je záměrně ničen.

Modlete se, modlete se, modlete se k Otci ve jménu jeho milovaného Syna, aby prokázal milosrdenství těm ve Svatém stolci, kteří chtějí církev potopit a Boží děti rozprášit do propasti zkázy.

Prosím, modlete se modlitbu modlitební kampaně (53):

Za katolickou církev

"Ó, Bože Otče, ve jménu tvého milovaného Syna Tě prosím, abys dal sílu a potřebné milosti na pomoc kněžím, aby odolali pronásledování, které budou zakoušet.

Pomoz jim, aby setrvali v pravdě učení tvého Syna, Ježíše Krista a nikdy nezakolísali, nezeslábli, nebo nepodlehli nepravdám o skutečné podstatě svaté eucharistie. Amen."


Vaše milující Matka
Královna země
Matka Spásy


zpět