424. Poselství Ježíše ze dne 8. května 2012 v 19:00.


MŮJ ZBYTEK CÍRKVE BUDE INSPIROVÁN PROROKEM HENOCHEM, A TO VYVOLÁ NENÁVIST, KDEKOLIV BUDE SLYŠENO MÉ SVATÉ SLOVO


Má vroucně milovaná dcero,

přicházím tento večer, abych ti řekl, že v srdcích věřících všude na světě se nyní projeví velké znamení mé lásky a milosrdenství.

Ve svých srdcích pocítí moji přítomnost takovým způsobem, který nebudou moci vysvětlit a sjednotí svá srdce s mým.

Tento dar je udělá silnými ve víře ve Mne a každý den budou hladovět po mé přítomnosti.

Naléhavě prosím všechny Boží děti, které pocítí plameny mé lásky, jak uchvacují jejich duše, aby přijímaly mé Tělo a Krev ve svaté eucharistii tak často, jak jen budou moci.

Vy, moji milovaní stoupenci, budete potřebovat dar mého Těla prostřednictvím svaté eucharistie, aby vám dal sílu.

Neboť budete potřebovat každou špetku síly, až budete svědky zhroucení mé svaté a apoštolské katolické církve.

Moje svatá eucharistie bude znesvěcena, jak už jsem před nějakým časem předpověděl.

Budou předneseny záminky, jak udělat z tohoto nejsvětějšího daru jen gesto ke vzpomínce na mé ukřižování.

Velmi brzy bude má skutečná přítomnost odsouzena, jako součást učení nové moderní katolické církve, která zahrne i jiná náboženství.

Až se to stane, láska a zbožnost k Nejsvětější Trojici zeslábne a bude opuštěna.

Místo Ní falešní bozi zaujmou její místo. I když to bude těžké, nesmíte zapomenout, že Já se mé církve na zemi nikdy nevzdám.

Má věrnost náleží církvi založené Mnou předtím, než jsem vstoupil na nebesa.

Církev, založená mým milovaným Petrem na skále, nemůže zaniknout a nikdy nezanikne.

Neboť Já teď povedu mou církev v konci časů a obnovím proroctví, předpověděná už před tak dlouhým časem.

Moje evangelia budou kázána mým zbytkem církve v každém koutu země.

Můj zbytek církve bude inspirován prorokem Henochem, a to vyvolá nenávist všude, kde bude slyšeno mé svaté Slovo.

Duch Svatý roznítí víru mého zbytku církve, která se až do svého posledního dechu nikdy nevzdá hlásání pravdy mých evangelií.

Jděte teď a připravte můj zbytek církve následováním mých pokynů.

Vždy Mi důvěřujte a všechno bude dobré.


Váš milovaný Ježíš


zpět