423. Poselství Matky Spásy ze dne 8. května 2012 v 12:30.


BŮH NEJVYŠŠÍ MŮŽE ZMĚNIT OSUD SVĚTA


Mé dítě,

tato mise obrací milióny duší, které by jinak byly ztraceny.

Nikdy si nesmíš myslet, že překážky, které jsou ti kladeny do cesty, mohou zastavit šíření Ducha Svatého.

Můj Syn je tak potěšen všemi, kdo následují Slovo, které v tomto čase sděluje světu.

Děti, oddanost, projevená vašimi modlitbami, zachraňuje tak mnoho ztracených duší. Nikdy nezapomeňte na moc modlitby. Vaše modlitby zabránily už tak mnohému zlu.

Práce skupiny nového světového řádu je nyní přerušena a jejich plány byly uvedeny do zmatku.

Boží milosrdenství je tak velké, že modlitba může zmírnit jakékoliv zlo ve světě.

Světlo Ducha Svatého nabývá nyní na síle, a tak stále více duší uvidí Pravdu Pána, když se teď všude znovu rozněcuje.

Děti, musíte stále mluvit k mému Otci a posilovat vaši oddanost k Němu.

Tím, že budete volat k Otci, Bohu Nejvyššímu, ve jménu jeho drahého Syna, uslyší vaše modlitby a odpoví vám.

Měli byste volat k Otci častěji, neboť to bude On, Bůh Nejvyšší, kdo může změnit osud světa.

K Otci se můžete přiblížit jen prostřednictvím mého Syna, Ježíše Krista. Proto se musíte modlit modlitbu modlitební kampaně (52):

Modlitba k Otci

"Můj nejdražší Otče, ve jménu tvého drahého Syna a ve vzpomínce na jeho utrpení na kříži, volám k Tobě.

Ty, Bože Nejvyšší, Stvořiteli světa a všeho bytí, jenž držíš naši spásu ve svých svatých rukou, obejmi všechny své děti, včetně těch, které Tě neznají a i ty, které Tě znají, ale dívají se jinam.

Odpusť nám naše hříchy a zachraň nás od pronásledování Satanem a jeho armádou. Vezmi nás do své náruče a naplň nás nadějí, kterou potřebujeme, abychom uviděli cestu Pravdy. Amen."

Jděte v pokoji.Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět