417. Poselství Ježíše ze dne 1. května 2012 v 20:00.


SLYŠTE MÉ VOLÁNÍ A PŘIPRAVTE SE NA VYLITÍ DUCHA SVATÉHO


Má vroucně milovaná dcero,

moje láska k vám všem znamená, že ještě jednou vyliji Ducha Svatého na lidstvo, abych je povzbudil otevřít srdce.

Mnohé duše už velmi brzy pocítí moc Ducha Svatého, jak se vylévá na jejich mysl, tělo a duši.

Je to nutné, aby se všechny Boží děti probudily k přijetí Pravdy.

Někteří lidé teď uvidí svět jinak.

Začnou všechno zpochybňovat. Už nebudou chtít nadále zůstat otroky pánů, jejichž jediným cílem je ovládat je pro svůj osobní zisk.

Nikdo si nebude moci nevšimnout tohoto vlivu Ducha Svatého.

Celá nebesa očekávají, že okamžik osvícení způsobí nový úsvit, nový začátek.

Lži, s nimiž jste konfrontováni, zakrývají hlavní plán, zrozený ve světové alianci a určený k ovládnutí všech vašich zemí.

Necháte-li vaši zemi v závislosti na obrech (světové velmoci, nadnárodní společnosti – pozn. překladatele), abyste uživili vaše rodiny, stanete se otroky. Už teď vám berou všechno, co vlastníte, ale vy jste k tomu slepí.

Nyní s darem Ducha Svatého, milióny prohlédnou tuto masku klamu a budou odporovat těmto ničemným skupinám, kontrolovaných zednáři.

Tento dar vám dá nyní výzbroj, kterou potřebujete, abyste odvedli tuto armádu z cesty, vedoucí k vaší záhubě.

Slyšte mé volání a připravte se na vylití mého Ducha Svatého.


Váš milovaný Ježíš


zpět