416. Poselství Ježíše ze dne 30. dubna 2012 v 17:45.VOLÁM KE VŠEM, KTEŘÍ MĚ NEZNÁTE


Má nejvroucněji milovaná dcero,

lidem, kteří věří v Boha, ale nechodí do kostela, nebo se nemodlí, musím něco vysvětlit.

Mnozí nevědí, jak se modlit. Tak trochu jako ty, která to také shledáváš těžké, má dcero.

Modlitba znamená prosit. Modlitba znamená rozmlouvat. Modlitba znamená ukázat lásku a poděkovat.

Dnes se mnoho lidí, dobře smýšlejících a šlechetných srdcem, neumí modlit. Některým je to protivné a cítí se trapně.

Jiní si myslí, že jejich modlitby nemají váhu.

Ó, jak Já miluji tyto zvláštní duše. Jsou tak vzdálené, a přesto, jak Já dychtím jim ukázat moji hlubokou lásku.

Volám ke všem, kteří Mě neznáte. Není třeba, abyste ze Mne měli strach. Vše, co musíte udělat, je, poprosit Mě, abych vás přijal a utěšil vás.

Nechejte Mě dokázat vám mou lásku. Mluvte ke Mně svými vlastními slovy. Nic Mě neohromí.

Až ukonejším vaše srdce, svěřte Mi vaše trápení. Nechejte Mě, abych vám pomohl pocítit skutečný pokoj.

Poproste Mě, abych uspořádal vaše starosti. Ukážu vám Pravdu, takže vaše starosti už vám nebudou připadat tak zlé.

Jak poznáte, že vás slyším? Jak si budete jistí, že vám odpovím?

Jen si klidně sedněte a poproste Mě touto modlitbou, abych vám pomohl otevřít Mi vaše srdce a prosit Mě o pomoc.

Modlitba modlitební kampaně (50):

Ježíši, pomoz mi poznat, kdo jsi

"Ó, drahý Ježíši, pomoz mi poznat, kdo jsi a odpusť mi, že jsem s tebou dříve nemluvil.

Pomoz mi najít pokoj v tomto životě a pomoz mi, aby mi byla ukázána pravda o věčném životě.

Ukonejši mé srdce.

Zmírni mé starosti.

Naplň mě pokojem.

Otevři teď mé srdce, abys mohl naplnit mou duši tvou láskou. Amen."

Mnozí z vás tentokrát ke Mně nepřijdete. Ale to je v pořádku. V časech nouze, zmatku a úzkosti však přijdete.

Stojím každý den u vás, i když si to ještě neuvědomujete, ale velmi brzy Mě uvidíte a poznáte pravdu mého slibu dát vám věčný život v těle, mysli a duchu.

Čekám na vaše volání. Potom, až přijde čas, vás mohu vzít do bran nové éry pokoje a mého Nového ráje na zemi.Váš přítel
Váš milovaný Ježíš


zpět