415. Poselství Ježíše ze dne 29. dubna 2012 v 15:33.


PRVNÍ TAJEMSTVÍ V KNIZE PRAVDY ODHALUJE SPIKNUTÍ ZEDNÁŘSKÝCH SKUPIN PROTI CÍRKVI


Má vroucně milovaná dcero,

dostala jsi dar, který by mnozí ze strachu odmítli.

Kvůli uděleným milostem, které ti daly sílu, a ohni Ducha Svatého, jsi teď plně vyzbrojena, abys hlásala proroctví slíbená světu už tak dávno.

Proroctví, dané Danielovi, když mu bylo řečeno, aby zapečetil Knihu Pravdy až do konce časů, kdy obsah bude odhalen, se stalo skutečností.

Zjevení, která dostal také Jan Evangelista, mu byla dána jen částečně, ale některá tajemství mu byla ukázána na svitku se sedmi pečetěmi [Zj 5, 1–10].

Nebylo mu dáno oprávnění, aby odhalil jeho obsah. Místo toho mu bylo řečeno, aby svitek svinul a snědl, takže pečetě nemohly být rozlomeny, ani obsah oznámen až do této doby. Spolknutím svitku byla lidstvu dána nápověda [Zj 10, 9–11]:

Je-li Pravda hořká k jídlu, tak nahání strach.

To může také urazit ty, kteří tvrdí, že znají celý Boží plán pro lidstvo. Přesto Pravda – mocná láska, kterou má Bůh pro každého jednotlivého člověka na této zemi, je sladká pro ty, kteří ji přijímají.

Pravda, kterou mohu odhalit jen Já, Ježíš Kristus, jak je obsažena v tajemstvích daných Janu Evangelistovi, je sladká. Bude přivítána s láskou těmi, kteří následují Boží učení.

Může vyvolat strach, ale Boží moc překoná všechno zlo a pronásledování, neboť On může udělat cokoliv.

První tajemství spočívá v tom, že proti Bohu a všemu jeho dílu snovaly spiknutí zednářské skupiny, založené ve středověku.

Jejich věrnost patří Zlému. On, Satan, je jejich bohem a oni jsou hrdí, že mu vzdávají hold prostřednictvím černých mší.

Pak je to Svatý stolec, který byl od roku 1967 touto skupinou zuřivě napadán.

Pomalu se infiltrovaly do mé církve, nejen uvnitř Vatikánu, ale v každé zemi v církevních kruzích i mimo něj.

Jejich úmyslné zamoření mé církve mělo za následek ďábelské ukrutnosti, způsobené nevinným obětem.

Jejich láska k penězům a moci je ničím ve srovnání s odpornou oddaností, kterou prokazují králi lží, samotnému Satanovi. On je otevřeně uctíván ve skupinách a v tajnosti. Kněží a jiní posvěcení služebníci, včetně biskupů a kardinálů se v jistých kruzích sami k této skupině přidali.

Zlé činy, na kterých se podílí, jsou příliš závažné, než aby byly odhaleny, ale měli byste vědět, že nabízejí Zlému lidské oběti v kostelích, zřízených k poskytování svaté eucharistie při mši svaté.

Tyto skupiny – tak opatrné, že skrývají svou skutečnou činnost před pravými a svatými knězi, svatými biskupy, svatými kardinály a jinými posvěcenými služebníky – páchají ohavné činy.

Ony Boha nenávidí se zuřivostí, která by vás šokovala. Moc, kterou jim dává Satan, vede k tomu, že jejich zkaženost, chtivost, smyslnost a sexuální úchylky jsou jejich následovníky ve všech zemích vítány.

Zdraví se vzájemně soukromými znameními se záměrem projevit věrnost jeden druhému.

Jedna věc je jistá. Jejich ohavné činy skončí a bez toho, že by se obrátili ke Mně během Varování, bude jim zbývat jen málo času, než budou hozeni do jezer ohně, kde budou trpět strašná muka na věky.

To oni vytvořili a rozdmýchali odpadlictví, které existuje po celém světě.

Dosáhli toho tím, že pronikli do mé církve.


Váš milovaný Ježíš
Beránek Boží


Poznámka: biblické odkazy byly doplněny překladatelem.


zpět