414. Poselství Matky Spásy ze dne 29. dubna 2012 v 10:00.


MÉ DÍTĚ, PRO TY, KTEŘÍ MILUJÍ MÉHO SYNA, SMRT UŽ NEBUDE


Mé dítě,

nikdy si nesmíš myslet, že vzhledem k osamělosti tohoto zvláštního poslání, se obrácení neuskutečňují.

Tvou misí, schválenou mým Věčným Otcem, je rozšířit pravdu o Druhém příchodu mého Syna všem Božím dětem.

Je důležité, aby dětem, které nevěnují svůj čas zbožnosti k mému Synu a jeho uctívání, bylo řečeno, co se má stát.

Všechny Boží děti mají být zahrnuty do všech vašich modliteb, neboť On, můj Otec, miluje všechny.

Dokonce i dětem, které zatvrdily svá srdce vůči mému Otci, a nechtějí uznat mého Syna, musí být dán věčný život.

Až se dar Varování uskuteční, pak mnoho hříšníků bude osvíceno a obrátí se k mému Synu, žadoníce o jeho milosrdenství.

Jen potom bude chtít lidstvo naslouchat těmto důležitým poselstvím, která jsou dávána mým Synem tvým prostřednictvím.

Až si uvědomí pravdu, že čas k jeho novému panování má začít, budou hltat jeho svaté Slovo.

Mnoho Božích dětí je zmateno, pokud jde o existenci nebe a země. Mnohé jsou příliš ustrašené, než aby přemýšlely o životě po smrti.

Mé dítě, pro ty, kteří milují mého Syna, smrt už nebude.

Místo toho budou vzati do Nové éry pokoje a do ráje, který byl slíben mým Otcem všem jeho dětem.

Musíte se modlit za všechny ty toulavé a ztracené duše, aby našly cestu zpět do milující náruče mého drahého Syna, neboť jinak nebudou schopné vejít do bran Nového ráje.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět