413. Poselství Boha Otce ze dne 28. dubna 2012 v 15:40.


JAKO OTEC VŠECH LIDÍ JSEM PŘIPRAVEN POSLAT MÉHO SYNA, ABY SI VYŽÁDAL SVŮJ PRÁVOPLATNÝ TRŮN


Má dcero,

tyto měsíce byly těžkým časem nejen pro tebe, ale pro všechny mé milované děti.

Já jsem Otec stvoření a lásky, s hlubokou vášní pro každé mé dítě a nezáleží na tom, jak Mě uráží.

Je třeba tak mnoho příprav nutných k přípravě duší na příchod mého milovaného Syna Ježíše Krista.

Mnoho lidí trpí v tomto čase pronásledováním. Toto pronásledování spočívá nejen v chudobě a nedostatku peněz, ale také v duchovním hladu.

Jako Otec všeho lidstva jsem připraven poslat mého Syna zpátky, aby si vyžádal svůj právoplatný trůn.

Jen Já znám tento čas. Dokonce ani můj Syn toto datum nezná.

Mohu vám říct, že to bude brzy a že většina této generace, žijící dnes v tomto světě, prožije den návratu mého Syna ve velké slávě.

Nyní se chystám shromáždit všechny mé děti, protože je vezmu pryč z této strašné propasti utrpení, které v této pustině musí snášet.

Tato pustina byla vytvořena rukou Lucifera a všemi jeho padlými anděly, kteří se potulovali po zemi od pádu Adama a Evy.

Dnes mnoho mých dětí shledává nemožným věřit ve Mne, Boha, jejich Stvořitele a Otce.

Požehnal jsem mé děti inteligencí a nezávislou svobodnou vůlí, takže si mohou zvolit žít své životy, jakkoliv se rozhodnou.

Dal jsem jim své Desatero přikázání, vytesané do kamene, abych je vedl k mému království.

Ta se nikdy nezměnila, přesto se mé děti považovaly za chytřejší, než jsou a vytvořily jejich nové významy, které jsou pro Mne nepřijatelné.

Tento čas vlády všech vyhnaných démonů, kteří zaplavili zemi, je již téměř u konce.

Volám všechny mé děti, aby poslouchaly. Váš čas na zemi, jak ji znáte, se blíží ke konci.

Ale přesto je zde nová země, Nový ráj, čekající na vás.

Překoná cokoliv, co byste si kdy mohli představit a je již nějaký čas připravený s láskou pro každého jednotlivého muže, ženu a dítě.

Konečně sjednotím celou moji vzácnou rodinu a budeme všichni žít v harmonii, pokoji, lásce a radosti na věčnost.

Těm, kteří odmítnou vejít do Nového ráje, říkám: Udělám vše, co je v mé moci, abych vás zastavil, abyste se neobrátili zády ke svému dědictví, které vám právoplatně patří.

Vzhledem k daru vaší svobodné vůle, který vám nikdy nevezmu, leží volba na vás.

Vše, co je třeba, je, obrátit svou hlavu a otevřít své srdce.

Potom musíte běžet do mé náruče, abych vás mohl vzít domů.

Toto je moje nejvroucnější a nejcennější přání, abych vzal mé hýčkané děti domů, do jejich právoplatného místa, kam patří.


Váš milující Otec
Bůh Nejvyšší


zpět