411. Poselství Ježíše ze dne 25. dubna 2012 v 15:50.


VŠICHNI LIDÉ BUDOU MÍT SVOBODNOU VŮLI, DOKUD SE JEJICH VŮLE NESJEDNOTÍ S BOŽÍ VŮLÍ OTCE


Má vroucně milovaná dcero,

mnoho duší Mě neuznává prostě proto, že nechtějí.

Oni ale vědí, kdo jsem. Oni vědí, že byli stvořeni z ničeho Bohem Otcem, přesto si vybrali Boha ignorovat.

Mnohokrát užívají mé jméno tím nejpovrchnějším způsobem a mé jméno je zahrnuto do kleteb, chrlených těmi, kteří jsou posedlí démony.

Je to jen tehdy, postihne-li lidi tragédie, že se zastaví a začnou přemýšlet o smrti a nějakém budoucím životě, o kterém si myslí, že může být před nimi.

Proto takové duše někdy trestám, z mého milosrdenství, aby se vzpamatovaly, abych je mohl zachránit.

Všechny materiální půvaby, vyhledávané smysly, se utrpením stávají bezvýznamnými a mohou být viděny jako takové, čím jsou. Prchavé novinky, které zakrátko zmizí.

Mnoho duší zrozených v tomto světě jsou seslány z nebe. Tyto duše si vybraly utrpení, včetně utrpení dětí z potratů, jako prostředky k dosažení spásy hříšníků.

Je těžké pro lidskou mysl porozumět Božímu království, protože žádný člověk nebyl požehnán tímto darem.

Když se padlí andělé vzbouřili proti mému Otci, On – můj Otec – nikdy nezbavil své děti práva na jejich svobodnou vůli, protože nikdy nevezme zpátky dar, který dal lidstvu.

Celé lidstvo bude mít svobodnou vůli, dokud se tato nesjednotí s Boží vůlí Otce.

Satan svobodnou vůli využívá. Avšak proti čemu je bezmocný, je, vzdají-li se tyto vyvolené duše své svobodné vůle a nabídnou ji Bohu k záchraně hříšníků.

Tím, že přinesou tuto oběť přijetím utrpení, je Satanův vliv zeslaben.

Potom mohou být hříšníci zachráněni, i když nečinili pokání. To je zázrak, jakým je utrpení.


Váš milovaný Ježíš


zpět