409. Poselství Ježíše ze dne 23. dubna 2012 v 20:00.


VÍCE NÁRODŮ SE SJEDNOTÍ A VÍCE BOŽÍCH DĚTÍ BUDE OVLÁDÁNO JEDINOU INSTITUCÍ


Moje nejvroucněji milovaná dcero,

právě nastává čas ke změnám ve způsobu, jakým vlády na celém světě budou vládnout ve svých zemích.

Více národů se sjednotí a více Božích dětí bude ovládáno jedinou institucí.

Přišel čas, abyste měli oči zeširoka otevřené a pozorovali jakékoliv změny v zákonech, které vás budou zbídačovat.

Bojujte proti zákonům, které budou kontrolovat vaše zásobování potravinami.

Bůh, můj Věčný Otec, potrestá zlovolné skupiny, pokud by se pokusily vyhladovět jeho děti.

Moji následovníci, toto je čas k odhalení třetí pečetě.

Ačkoliv ještě nějaký čas nebude otevřena, řeknu vám to, abyste se mohli pokusit zabezpečit vaši potravu vypěstováním své vlastní a skladováním potravin tak, aby se nezkazily.

Časem bude vaše potrava omezena, stejně jako přístup k pitné vodě.

Tato skupina, i když je oslabená silou vašich modliteb, zamýšlí vyhladovět a otrávit mnoho nevinných lidí v pokusu zmenšit světovou populaci.

Budou tvrdě pracovat, aby toho dosáhli.

Pokud budou pokračovat v uvalování hrůzy na Boží děti, můj Věčný Otec přivodí přírodní tresty, které smetou milióny těchto zlých lidí z povrchu země.

Změny v charakteru počasí budou pokračovat. Časem to ovlivní schopnost obchodovat, takže globální mocnosti budou zastaveny v uskutečňování svých hrozných plánů.

V průběhu všech těchto krizí, vy, moje armáda, se musíte modlit k Bohu Otci, aby vás ochránil od těchto lidí a o to, aby otevřeli svá ztvrdlá srdce pravdě Božího milosrdenství.

Říkám vám to, abyste se mohli připravit.

Tyto události se nestanou okamžitě a mnoho těchto plánů může být odvráceno nebo zmírněno vašimi modlitbami a oběťmi.

Zlo nepochází od Boha. Povstává z chtivosti, sebelásky a hladu po moci a kontroly. Všechny tyto slabosti jsou plozeny Satanem a kladeny do cesty světovým vůdcům, aby je pokoušely a ti pak mohli působit škodu Božím dětem.

Nenechejte Satanovy síly ovládnout vaše země.

Modlete se, modlete se, modlete se, abyste měli sílu odporovat nařízením, která jsou navržena tak, aby vás uvrhla do chudoby, závislosti a na milost těch, kteří ovládají vaše země. Ti budou rozhodovat pod vládou globálních mocností, k nimž patří Velká Británie, USA, Evropská unie, Čína a Rusko.

Já, váš Ježíš, vám pomohu se vyhnout perzekuci, ale nezapomeňte, že modlitba bude vaší hlavní zbraní.

Modlitba může zabránit těmto zkaženým lidem, aby převzali vaši schopnost obstarat si jídlo, pití, oblečení a možnost navštěvovat křesťanské kostely.

Bojujte v mém jménu a Já budu stát v každém čase vedle vás.


Váš milovaný Ježíš


zpět