402. Poselství Ježíše ze dne 16. dubna 2012 v 18:00.


JÁ, VÁŠ MILOVANÝ JEŽÍŠ, BYCH NIKDY NEMOHL UŠKODIT SVÉ VLASTNÍ CÍRKVI


Má vroucně milovaná dcero,

volám ke všem Božím dětem a ujišťuji vás, že Já, váš milovaný Ježíš, bych nikdy nemohl uškodit své vlastní církvi.

Avšak nebudu stát stranou a dívat se, jak je má církev rozkládána rukou jedné určité sekty, která nemá právo, aby ve Svatém stolci hrála nějakou úlohu.

Neboť to je přesně to, co falešný prorok a podvodníci, kteří zbožňují Satana, se pokoušejí udělat. Chtějí svrhnout katolickou církev a rozbít ji na kousky.

Moje děti, takto se Satan, ve své poslední vzpouře, postaví proti Bohu, Stvořiteli všech věcí.

Tento ničemný plán zničit moji církev je v běhu již 100 roků, ale od roku 1967 nabyl na síle.

Mnoho podvodníků, kteří jsou členy této zlovolné sekty uctívající Satana, vstoupili do kněžských seminářů, aby získali opěrný bod ve Vatikánu.

Jejich moc, i když dovolená Bohem Otcem, byla až dosud omezená. To se nyní změní, jak se blíží časy konce.

Tato zlá sekta nyní uvolní všechnu svou sílu, aby zajistila, že zvolí novou náhradu za mého svatého vikáře papeže Benedikta XVI.

Všichni, kdo znají mé učení, uvidí změny v rituálu mše svaté.

Budou zavedeny nové světské zákony, které budou potupou mé smrti na kříži.

Mnoho mých věrných následovníků to uvidí a budou se cítit uraženi. Jejich názory budou odmítnuty a mnoho svátostí se přestane udělovat.

Proto je třeba mnoha příprav.

Katolíkům, kteří se budou cítit uraženi a zděšeni, říkám: Prosím, nezapomeňte, že Já jsem zde.

Volejte ke Mně, svému milovanému Ježíši a vězte, že se nesmíte bát hlásat pravdu mého učení.

Nesmíte mít strach obrátit se zády ke kacířství.

Budu vás vést a chránit na vaší cestě a budete vedeni mocí Ducha Svatého.Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět