400. Poselství Ježíše ze dne 14. dubna 2012 v 15:27.


LŽI, KTERÉ POPÍRAJÍ EXISTENCI PEKLA, BUDOU PÁDEM KŘESŤANŮ


Má nejvroucněji milovaná dcero,

nezáleží na tom, jak těžké je tvoje tělesné utrpení, ale musíš připustit, že ve stejné míře jak se neustále stupňuje, že se takto cítím i Já. Tvé utrpení odráží jen zlomek mého vlastního utrpení. Ve spojení se Mnou poznáš, že pro každou bolest a vnitřní temnotu duše, které zakoušíš, uvidíš muka, která i Já snáším kvůli hříchům lidstva.

Mnozí lidé se chybně domnívají, že mé utrpení začalo a skončilo na kříži.

Mé utrpení neskončí dříve, dokud všechny Boží děti nebudou sjednoceny v lásce a harmonii v Novém ráji mého Otce, kde už nebude existovat žádný hřích.

Bez ohledu na to, kolik bylo lidstvu řečeno o mé existenci, stále jsem ještě nenáviděn.

I když jsem mezi věřícími přijímán, mé učení je jimi tolerováno, jen když odpovídá jejich vlastním požadavkům.

Mnozí jednají s jinými s láskou a laskavostí, ale jen tehdy, když ti, jimž je nabídnut tento dar, přistoupí na jejich vlastní ideologie.

Například mnozí odsoudí hříšníky, zatímco by jim měli ukázat laskavost a modlit se za ně. Místo toho je musí vést příkladem.

Někteří budou jinými pohrdat, než by jim ukázali lásku, která se od nich, jako od křesťanů, očekává.

Nikdy neodsuzujte jiné, i když s nimi nesouhlasíte, neboť k tomu nemáte právo. Nikdo jiný, jen Bůh je oprávněn soudit jiné.

I když Mi mnozí věřící i nadále vzdávají poctu, děje se tak jen za jejich vlastních podmínek.

Někteří pociťují potřebu se odlišit od svých bratrů a sester, aby ukázali světu, jak jsou učení v duchovních věcech. Potom používají své vlastní výklady toho, co mé milosrdenství ve skutečnosti znamená.

Kolikrát jste slyšeli, že Bůh je vždy milosrdný? Je tak milosrdný, že i když všechny miluje, nikdy by je neodsoudil?

Že by nikdy neposlal duši do pekla?

Tak to je lež. Tak mnoho lží, kde se popírá existence pekla, bude pádem křesťanů.

Lidé se sami odsuzují do pekla. Já je tam nedávám. Vybírají si je sami tím, že se odmítají odvrátit od smrtelného hříchu.

Ani nehledají odpuštění, ani nemají výčitky svědomí. To jsou nebezpečné názory a je povinností všech křesťanů varovat ostatní o nebezpečích pekla.

Tak mnozí, včetně těch, kdo odmítají svým dětem svátost křtu, mluví tak, jako by na hříchu už nezáleželo.

Věří, že každý hřích "bude" odpuštěn. Není to pravda.

Každý hřích "může" být odpuštěn, a nezáleží na tom, jak černý je, ale jen tehdy, když hříšník hledá odpuštění.

Nyní k vám mluvím z nebe, abych připravil všechny Boží děti na můj Druhý příchod – a co nacházím?

Mluvím k vám přes vězeňskou zeď a z cely, kam jste Mě uvrhli, protože odmítáte věřit, že bych k vám mohl promlouvat tímto způsobem.

Ó, jak Mě urážíte!

Těm, kdo Mi zasvětili své životy a jsou zběhlí v mém Písmu svatém, ale nyní Mě odmítají, pravím toto:

Vaše odmítání vás teď zanechá v mukách a ve velkém zármutku, až vám Pravda bude odhalena.

Protože potom si uvědomíte, kolik duší jste opustili, když jsem potřeboval vaši pomoc, abych je zachránil.

Jak Mě přivádíte k slzám zklamáním z vaší slepoty způsobené nedostatkem pokory.

Pochybujete o mém svatém Slovu, zatímco byste je měli přijmout a porozumět mu, protože jste tonoucí duše a chybí vám šlechetnost srdce.

Prosím vás, odpovězte na mé volání.


Váš milovaný Ježíš
Vykupitel lidstva


zpět