396. Poselství Matky Spásy ze dne 9. dubna 2012 v 10:00.


ÉRA MÍRU, O KTERÉ JSEM MLUVILA VE FATIMĚ, BYLA ZAPOMENUTA


Mé dítě,

svět brzy projde konečnými změnami, protože bitva o duše zesiluje. Satan uškodí katolické církvi a já, Matka Boží, budu vtažena do rozdělení církve. Moje úloha Spoluvykupitelky, Prostřednice a Obhájkyně nebude přijata částmi katolické církve.

Nejsem přijímána v mnoha kruzích, pokud jde o úlohu, kterou musím mít v záchraně duší. Můj ubohý Syn je tolik zraňován způsobem, jakým jsem byla já, Matka Boží, odmítnuta.

Moje úloha jako té, která zničí hada, není pochopena. Byla jsem požehnána milostmi a také mocí, abych porazila a zničila Zlého. On, Zlý, má mnoho následovníků uvnitř katolické církve, kteří se chtějí postavit proti moci, která mi byla dána Bohem Nejvyšším.

Éra pokoje, o které jsem mluvila ve Fatimě, byla zapomenuta. Tato éra pokoje se uskuteční po Druhém příchodu mého Syna a potrvá tisíc let. To se stane, až se nebe a země spojí v jediný nádherný Nový ráj.

Pro víru mých dětí a jejich oddanost ke mně, jejich milované Matce, vejde mnoho duší do Nového ráje. Satan nyní usilovně pracuje, aby přesvědčil členy katolické církve, že se toto nemá stát.

Moje úloha Matky Spásy a Spoluvykupitelky, abych po boku svého milovaného Syna byla činná a hlásala jeho Druhý příchod, je popírána.

Děti, modlete se, aby duše, které jsou oběťmi podvodníka uvnitř katolické církve, neodvedly mé děti od jejich chvíle spásy. Modlete se, aby papež Benedikt mohl zastavit pronikání tohoto zla do katolické církve. Nikdy se nevzdávejte ve svém boji postavit se za pravdu.

Slib mého Syna, že se vrátí, aby přivedl lidstvo do věčného života v ráji, se začíná naplňovat. Ale na každém kroku Mu budou kladeny překážky dušemi, které dovolily klamu Zlého, aby od Něho odvrátily svůj zrak.

Věrnost mému Synu uvnitř církve bude slábnout. Moje úloha Spoluvykupitelky, Prostřednice a Obhájkyně nebude přijata. Modlete se, aby kněží mého Syna stáli pevně a bránili Pravdu.


Vaše milovaná Matka
Matka Boží
Matka Spásy

zpět