392. Poselství Ježíše ze dne 5. dubna 2012 v 08:00.


PŘEJI SI, ABY VELKÝ PÁTEK BYL PŘIPOMÍNÁN, ZEJMÉNA V TOMTO ROCE, JAKO DEN, KTERÝM VE SKUTEČNOSTI JE


Velký pátek je dnem, který si přeji, aby byl připomínán, a zvláště tento rok, kvůli tomu, co ve skutečnosti znamená.

Můj Otec Mě poslal do světa a nabídnul Mě jako výkupné k záchraně světa z plamenů pekla.

Děti, přišel jsem, abych vám sloužil, ne abych vás odsoudil. Moje smrt byla mimořádnou milostí, bez jakéhokoliv jiného závazku z vaší strany, než přijmout ruku milosrdenství, kterou vám podal můj Věčný Otec.

Tento dar byl nabídnut, aby dovolil lidstvu obdržet dar smíření, aby mohlo být učiněno způsobilým vejít do království mého Otce.

Před tím, než jsem byl ukřižován, účastnil jsem se s mými apoštoly velmi důležité večeře Pesachu, onen večer před mou smrtí na kříži.

Tato Poslední večeře přináší jiný mimořádný dar. Dar slavit svatou eucharistii je svátostí lásky, která je jedinečným darem, kdy Mě můžete opravdu přijmout ve svatém přijímání.

Moje skutečná přítomnost, obsažená ve svaté eucharistii, když je oslavena během mše svaté, přináší v dnešním světě velmi zvláštní milosti těm, kdo jsou ve stavu milosti, kdo Mě milují a kdo Mě přijímají.

Moji přítomnost můžete pocítit ve způsobu, jakým bude posílena vaše víra, když přijmete moji skutečnou přítomnost ve svaté eucharistii.

Odmítnete-li moji přítomnost ve svaté eucharistii, odmítnete jeden z nejvýznamnějších darů, který jsem zanechal, když jsem přišel na zem, abych se obětoval za vaše hříchy.

Zemřel jsem, abych vás zachránil, a to samo o sobě je velký dar.

Ale Já jsem vám zanechal velmi zvláštní dar, ve kterém Mě můžete přijmout v mysli, těle a v duchu.

Připusťte moji přítomnost a vaše duše Mi bude bližší v opravdové jednotě se Mnou.

Přijměte Mě. Nevzdávejte se Mě. Nezapírejte Mě.

Věřte, bez jakýchkoliv pochybností v srdci, že vám tyto dary byly uděleny z lásky Boha Otce.

Přemýšlejte nyní o skutečné pravdě mého učení.

Nepřijmete mé ukřižování, nepřijmete-li dary, které jsem vám také nabídnul při mé Poslední večeři. Učiníte-li to, vaše duše bude trpět hladem po potravě života.


Váš milovaný Ježíš
Vykupitel lidstva


zpět