389. Poselství Ježíše ze dne 2. dubna 2012 v 15:30.


AŤ SE KE MNĚ MODLÍ O DAR ROZLIŠENÍ


Má nejvroucněji milovaná dcero,

musíš si teď odpočinout, protože útoky těch, kteří nemohou přijmout mé pravdivé Slovo, budou pokračovat.

Není ti dovoleno, abys bránila mé Slovo, ale nyní ti také dávám pokyn, aby ses nezabývala těmi, kdo o mém Slovu pochybují, neboť to není tvoje odpovědnost.

Má dcero, nezáleží na tom, jak je lákavé dokazovat lidstvu pravost mého nejsvětějšího Slova v těchto časech, nesmíš to však udělat.

Nikdy jsem neodpovídal mým katům během svého ukřižování. Nesmíš se pokoušet odpovídat těm, kdo Mě chtějí pronásledovat kvůli těmto poselstvím.

Nejsi to ty, má dcero, na kterou jsou rozzlobení, jsem to Já.

Já jen mohu říci světu, jak se připravit na můj Druhý příchod, nemohu je však nutit.

Nevšímej si takových posměšků. Mnohé pocházejí od ryzích duší, které cítí potřebu klást otázky. Ty ale nemáš svolení na ně odpovídat. Ať se ke Mně modlí o dar rozlišení. Jen Já nesu zodpovědnost za jejich duše. I když nabídneš utrpení k záchraně duší, stále to ještě není tvoje povinnost.

Jen jdi a pověz těm, kteří jsou na pochybách, že to byl můj apoštol Tomáš, který jim po mém vzkříšení také čelil, když jsem stál před ním. Bylo to až potom, co se dotkl mých ran, že plně uvěřil.

Naneštěstí mnoha duším na světě nebude dopřáno takového přepychu.

Ty musí vědět, že času je málo, aby si připravily své duše. Bude to jejich vlastní svobodná volba, zda na mou výzvu odpoví, nebo ne.


Váš Ježíš


zpět