388. Poselství Ježíše ze dne 31. března 2012 v 11:00.


MÉ NOVÉ ZÁZRAKY BUDOU PŘEDSTAVENY SVĚTU


Má nejvroucněji milovaná dcero,

musíš zůstat statečná v celém tvém utrpení a nedovolit strachu, aby se vkradl do tvého srdce.

V opravdovém spojení se Mnou tvé utrpení připadá na týden, ve kterém si připomínáte moji smrt na kříži.

To není shoda okolností. Neboť utrpení, které ty a jiné takové vybrané duše snášíte během tohoto týdne, zachrání milióny duší z ohňů pekla.

Právě tak, jako jsem Já snášel bolest, mučení a smrt, abych zachránil lidstvo od věčného zatracení, tak také smírčí duše zachraňují jiné duše, aby jim mohl být dán dar věčného života.

Nezáleží na tom, jak je těžké a strašné toto utrpení, vždy si připomínejte, jaký dar lidstvu představuje.

Děti, když teď začíná Svatý týden, prosím, rozjímejte o mém utrpení na kříži.

Nejen právě o utrpení, ale také o daru svobody, kterou nabízí celému lidstvu.

Ani jediná duše, včetně krutých a tvrdohlavých hříšníků pod vlivem Satana, nebude vyloučena z mého milosrdenství.

Milosrdenství, které bylo umožněno darem, který můj milovaný Otec dal světu tím, že poslal Mne, svého jediného Syna, abych přinesl největší oběť ze všech.

Tato oběť, důkaz jeho horoucí lásky ke všem svým dětem znamenala, že je možné zničit Satana jednou pro vždy.

Vzhledem k svobodné vůli, která byla dána lidem mým Otcem, bude každému člověku nabídnuta volba.

Budete buď pro mého Otce, nebo proti Němu.

Vyberete si buď ráj věčného života, nebo hrůzu pekla.

Satan, když jeho dny jsou téměř u konce, nebude tentokrát nečinně přihlížet, až mé nové zázraky budou prezentovány světu.

Nejen že zaútočí na temné duše, aby se je pokusil vtáhnout do větší temnoty a blíže k svému panství, ale jeho cílem se stanou i zbožní křesťané.

Zázraky, o kterých mluvím, jsou zaprvé moje komunikace prostřednictvím tebe, má dcero. Můj hlas je slyšen a obrácení se zmnohonásobují.

Skrze tato poselství si nárokuji milióny duší.

Další zázraky, včetně velkého daru mého milosrdenství, přinesu na svět krátce potom, co se uskuteční Varování.

Poprvé bude každému jednotlivému muži, ženě a dítěti podán důkaz, že nejen Bůh Otec existuje, ale že existuji také Já, Ježíš Kristus, jeho jediný Syn.

To znamená, že všechna náboženství, včetně židovského lidu – mého vyvoleného lidu, ze kterého jsem vzešel, pochopí Pravdu.

Tento zázrak celosvětového obrácení rozzuří Satana, který se nevzdá ani v tomto okamžiku. Ty ubohé duše, které jsou již tak ve strašném hříchu, shledají, že bude velmi těžké se od něho osvobodit.

Jiné zázraky zahrnou globální události, které budou spojeny s ekologickými divy, které budou dány mým Otcem z jeho lásky pro jeho Dva svědky – křesťany a židy.

Těmto dvěma vírám, až budou pronásledovaná, bude dána moc.

Jejich nepřátelé budou trpět, až na ně uvalí strašný trest.

A pak dojde k mému Druhému příchodu, největšímu zázraku od mého zmrtvýchvstání.

Bude to den, kdy přijdu soudit živé i mrtvé.

Je to den, kdy přijdu, abych shromáždil svou rodinu, abychom byli jako jeden.

Bude to začátek mého panování, kdy nebe a země splynou v jedno na tisíc let.

V tom čase všichni budou žít podle Boží vůle mého Otce.


Váš milovaný Ježíš


zpět