387. Poselství Matky Spásy ze dne 30. března 2012 v 23:45.


JÁ JSEM PŘÍMLUVKYNĚ. MÝM PROSTŘEDNICTVÍM PŘINESU VAŠE MODLITBY PŘED MÉHO DRAHÉHO SYNA.


Mé dítě,

musíš vědět, že jak se poselství mého Syna, dávaná tobě, mění a jak odhalují události minulé, i budoucí, bude na tebe více útočeno.

Svaté Slovo mého Syna bude vždy odmítáno těmi, kteří Mu nechtějí naslouchat.

Lidské mínění není důležité.

Poselství mého Syna světu jsou v tomto čase příliš důležitá, než abys dovolila těm, kteří se proti nim stavějí, aby tě zdržovali od této práce a rozptylovali tě.

Nyní je čas k pokornému rozjímání o utrpení mého Syna na kříži.

Mé děti musí uctít oběť, kterou přinesl pro celé lidstvo tím, že pro Něj přinesou během Svatého týdne svou malou osobní oběť.

Děti, modlete se, modlete se, modlete se za mír na světě.

Modlete se také za ochranu papeže, v těchto časech prudké opozice proti katolické církvi.

Modlitba, pokora a jednoduchá věrnost mému Synu je pro vás nezbytná, abyste se stali blízcí srdci mého Syna.

Já jsem Přímluvkyně. Mým prostřednictvím přinesu vaše modlitby před mého drahého Syna.

Mým prostřednictvím vám pomohu, abyste Ho více milovali a poskytli Mu útěchu, kterou potřebuje v tomto čase, kdy svět si připomíná jeho smrt na kříži.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět