386. Poselství Ježíše ze dne 30. března 2012 v 15:00.


NALÉHAVĚ VÁS PROSÍM – NEKŘIŽUJTE MĚ ZNOVU


Má vroucně milovaná dcero,

je důležité, aby všechny Boží děti pochopily, proč jsem zemřel – abych zachránil svět od věčného zatracení.

Satan od pádu Adama a Evy opanoval srdce lidí a to znamenalo, že úspěšně kradl duše.

Většina lidí by neakceptovala Boží Slovo, zejména ne přikázání, které jim dal Mojžíš.

Byl jsem pak poslán, abych zajistil, že lidstvu bude dána Pravda v naději, že ji svět přijme a vrátí se zpět k Otci.

I když mnozí skutečně přijali mé nejsvětější Slovo, většina Mě odmítla přijmout za Mesiáše.

Pravda je taková, že by nepřijali nikoho, včetně proroků, protože byli spokojení žít v hříchu, který chytil do pasti jejich duše.

Kdyby Mě bývali přijali, byl bych na zemi vládl a celé lidstvo by se mohlo těšit věčné spáse.

Místo toho jsem byl odmítnut.

Židé, můj vlastní lid, Mnou pohrdli.

Farizeové se na Mne dívali svrchu, a přesto když slyšeli mé svaté Slovo, nemohli Mě jednoduše ignorovat.

To proto, že mé Slovo zažehlo v jejich duších Světlo, které jim bylo těžké odmítnout.

A tak přicházeli zpátky ke Mně, znovu a znovu, aby Mi kladli otázky.

Totéž platí i dnes. Ti, kdo prohlašují, že odmítají mé Slovo, dávané mými proroky, nemohou jednoduše odejít.

Přes vaše tvrzení, že mé Slovo odmítáte, stále přicházíte zpět, znovu a znovu.

Časem přijmete mé Slovo, které vám dnes dávám.

Nesmíte udělat tu stejnou chybu, kterou udělali ti, kteří Mě nejen odmítli, ale i ukřižovali.

Naléhavě vás prosím, nekřižujte Mě znovu.

Dovolte Mi, abych vás vedl ke spáse tím, že Mi budete naslouchat, když vás volám z nebe, abych vás připravil k spáse a na můj Nový ráj.


Váš milovaný Ježíš


zpět