384. Poselství Matky Spásy ze dne 27. března 2012 v 18:00.


POŽÁDEJ MÉ DĚTI, ABY SE NA VELKÝ PÁTEK POSTILY, A TAK ODVRÁTILY ZAVEDENÍ JEDINÉ SVĚTOVÉ MĚNY


Mé dítě,

tvoje utrpení, spolu s jinými vybranými dušemi, zesílí během Svatého týdne.

Je to týden, kdy mistr klamu zraní tolik Božích dětí, kolik jen bude moci, válkami, pronásledováním a násilím.

V tomto čase přinese velké utrpení, právě takové, jaké vytrpěl můj drahý Syn během svého utrpení na kříži.

Mé dítě, musíš říci všem, kteří povzbuzovali duše na celém světě, aby se modlily můj svatý růženec každý pátek až do Velikonoc, že jsem nanejvýš spokojena.

Tyto modlitby, spolu s utrpením jejich vlastních národů, pomohly těmto duším, které jsou takto zachraňovány.

Láska mého Syna je nyní, v čase velkého utrpení, pociťována více lidmi po celém světě.

On zmírňuje jejich bolest speciálními milostmi a uklidňuje jejich duše mocí Ducha Svatého.

Děti, vaše modlitby, které jsou s takovou láskou vámi nabídnuty v nebi, jsou slyšeny.

Musíte vždy hledat pomoc mého Syna a mého Věčného Otce. Každá jednotlivá modlitba, nezáleží jak malá, je slyšena a vyslyšena podle vůle Boha Nejvyššího.

Mé dítě, popros mé děti, aby se jeden den, na Velký pátek, postily a tak odvrátily zavedení jediné světové měny.

Vaše modlitby a půst to můžou učinit.

Jakmile se během vašeho půstu budete modlit tuto modlitbu, můj Věčný Otec nedovolí těmto lidem vyvolat nouzi, kterou plánují, aby vás mohli ovládat.

Ti samí lidé chtějí zrušit křesťanství, a tak je důležité, abyste svými speciálními oběťmi předešli, aby se to stalo.

Modlitba modlitební kampaně (42):

Modlitba daru půstu k odvrácení zavedení jediné světové měny

"Ó, Bože Nejvyšší, nabízím Ti můj dar půstu, abys zastavil sevření Zlého ve světě, kde plánuje odepřít potravu mé zemi, včetně chleba života.

Přijmi mé utrpení a naslouchej mým prosbám za jiné národy, abys zabránil utrpení, jež plánuje antikrist.

Uchraň nás, drahý Pane od zkaženosti a ochraňuj naši víru, abychom Tě mohli ctít ve svobodě, kterou potřebujeme, abychom Tě mohli milovat a velebit navěky věků. Amen."

Mé dítě, jeden den půstu na Velký pátek přinese národům hodně svobody od Zlého a těch, kteří následují jeho zlovolnou touhu kontrolovat finance všech národů.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy
Matka Boží


zpět