373. Poselství Matky Spásy ze dne 12. března 2012 v 19:00.


NIKDY PŘEDTÍM NEBYLO TOLIK ODPORU PROTI BOŽÍM ZJEVENÍM


Mé dítě,

je to v tomto čase, kdy všichni Boží vizionáři, proroci a vybrané duše budou trpět největším pronásledováním.

Satanovy dny jsou již téměř u konce a on použije každou zbraň, zejména některé svaté kněze, aby se pokusil znevážit mé slovo – slovo vaší milované Matky a mého drahého Syna, Ježíše Krista.

Nikdy předtím nebylo tolik odporu k Božím zjevením, jako je tomu dnes.

Temnota i nadále zaplavuje mou církev a mnozí uvnitř církve dělají vše, co mohou, aby umlčeli slova vizionářů. Oni nechtějí, aby Pravda vyšla najevo a zabrání, aby modlitby, dané vizionářům pro záchranu duší, byly zveřejněny.

Modlete se, děti, aby jejich úsilí nemařilo práci mého Syna, nebo neoslepilo věřící vůči daru Ducha Svatého, jenž je stále vyléván na duše, které vidí tato poselství. Vaše modlitby a věrnost mému drahému Synu nebyly nikdy tak důležité jako teď, kdy tento mrak temnoty padá na církev mého Syna.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby Světlo mého Syna ji prozářilo, aby ztracené duše mohly být osvíceny jeho nejsvětějším Slovem.

Děkuji ti, že jsi odpověděla na mé volání, mé dítě, zvláště v tomto čase velkého smutku ve tvé duši, způsobeném utrpením, které jsi musela snášet rukama těch, kteří předstírají, že mluví ve jménu Pána.


Vaše Nebeská Matka
Matka Spásy


zpět