372. Poselství Ježíše ze dne 10. března 2012 v 15:30.


AŽ SE VÁLKY ROZŠÍŘÍ, PŘIJDE ČAS K OTEVŘENÍ DRUHÉ PEČETĚ


Má vroucně milovaná dcero,

jakmile se války rozšíří a zintenzivní, přijde čas k otevření druhé pečetě. Temný anděl pomsty přichází z jednoho zdroje, má dcero, a všechny tyto války spolu souvisí. Nevznikly z regionálního neklidu, byly plánovány Západem.

Tyto války byly úmyslně vyvolány se záměrem ovládat, a mnoho z těchto národů je líčeno jako démonické, spolu se lžemi, šířenými o jejich politických vůdcích.

Děti, tyto války byly vychytrale vytvořeny, všechny najednou, s cílem odstranit jednoho vůdce za druhým. Budou představena a potleskem přivítána mírová řešení, ale ta budou falešná. Vy, mé děti, budete podvedeny.

Zvěsti o válce jsou právě jen – zvěsti. Jak zvěsti vznikají? Kdo je vytváří a proč? Proč si myslíte, že tak mnoho zemí bylo současně zapleteno do těchto válek? To nebyla náhoda.

Je to plán organizovaný antikristem ke kontrole a ovládnutí národů bohatých na přírodní zdroje. Až tyto země ovládnou, stanou se velmi mocní.

Jakmile se tyto války rozšíří a stanou se obtížnými, pak se antikrist sám dá poznat jako mírotvorce.

Jen málo vás zná pravdu, protože antikrist a jeho organizace udržují kontrolu nad světem komunikací. Modlete se nyní, abyste učinili jejich plány neúčinnými, protože války se začnou rozrůstat.

Vězte, že Izrael, tak ovlivněný Západem, bude Spojenými státy odmítnut a zrazen, když to bude nejméně očekávat. Pak dojde k tomu, že holocaust, o kterém mluvím, se uskuteční.

Modlete se, modlete se, modlete se za lid Izraele, který bude i nadále trpět za své hříchy až do mého Druhého příchodu.


Váš milovaný Ježíš


zpět