371. Poselství Matky Spásy ze dne 9. března 2012 v 19:15.


MODLETE SE RŮŽENEC NAPŘÍČ VŠEMI NÁRODY ODE DNEŠKA DO VELIKONOČNÍ NEDĚLE


Mé sladké dítě,

jak pláču, když vidím, jak se stupňuje nenávist, nejen proti tobě, ale i proti svatému Slovu mého milovaného Syna, Ježíše Krista.

Nyní víš, jak trpěl v zahradě Getsemanské a jak trpí ještě dnes, když každý jeho pokus zasáhnout ve prospěch záchrany duší je zmařen Zlým.

Nyní, když jsou tajně osnovány války, je důležité, abyste se před Velikonocemi modlili můj svatý růženec každý den.

Děti, kdybyste mohly zasvětit každý den mému svatému růženci a každý pátek se modlily všechna čtyři tajemství mezi dneškem a Velikonocemi, pak mnoho zkázy ve světě může být a bude zmírněno.

Velkou radost mému Synu přinášejí ti, kteří přijímají jeho svaté Slovo s láskou a čistotou srdce.

Velké milosti budou uděleny čistým duším, které Mu zcela důvěřují bez žádných pochybností v srdci.

Vy, mé děti, jste zbytkem, malým zárodkem věřících, který pomůže, aby se rozrostla armáda, které je teď třeba, aby byl hřích ze světa vymýcen.

Vaše modlitby, a zejména můj nejsvětější růženec jsou zbraněmi, které potřebujete, abyste zničily Zlého a ty, které infikuje v každém koutu země.

Jděte nyní, mé děti a organizujte celosvětové modlitby tak, aby se lidé modlili můj růženec napříč všemi národy od této chvíle až do Velikonoční neděle.

Jdi v pokoji, mé dítě. Milosti, které jsou ti teď dávány, ti pomůžou, aby sis poradila s každodenními útoky Satana, jehož hněv vůči této práci vzrůstá.


Vaše Nebeská Matka
Matka Spásy


zpět