368. Poselství Ježíše ze dne 7. března 2012 v 15:40.


PRVNÍ PEČEŤ PŘEDSTAVUJE ODPADLICTVÍ


Má nejvroucněji milovaná dcero,

řekni mým dětem, že nikdo nemá takové znalosti, nebo pravomoc, aby odhalil pravdu, obsaženou v Knize Zjevení. Nezáleží na tom, za jak učené se mohou pokládat, jsem to jen Já, Ježíš Kristus, Spasitel a Vykupitel lidstva, kdo má oprávnění odhalit světu to, co je obsaženo v Knize Pravdy.

Jen Já, Beránek Boží, mám právo přinést pravdu, danou mému učedníku Janu Evangelistovi, nástroji pravdy, dnešnímu světu. První pečeť představuje odpadlictví, které můžete vidět nejen mezi nevěřícími, ale i mezi těmi, kteří tvrdí, že Mě znají a těmi, kteří veřejně hlásají svou lásku ke Mně. Toto je čas, kdy pravda víry bude překroucena, kdy vám, mé děti, je nabízena oslabená věrouka, která je urážkou mého učení. Říkám vám, mé děti, až uvidíte, jak se rozmáhají nové falešné víry a náboženské doktríny, budete vědět, že nyní nadešel čas, aby první pečeť byla odhalena.

Podívejte se kolem sebe, a co vidíte? Náboženství, která uctívají nové bohy, o kterých jste nikdy neslyšeli. Náboženství založená na sci-fi, která se rovnají nesmyslu a která jsou vyprázdněná z podstaty. Duchovní bytosti, které nejsou z tohoto světa, ale o kterých mnozí věří, že zastupují nebeskou říši mého Otce. Uvědomte si, že žijete ve světě fantazie. Žádná z těchto metafyzických věr nereprezentuje Pravdu. Každá doktrína, která vás učí, jak je důležité, abyste sami sebe postavili před všechno ostatní, je doktrínou pocházející od Satana.

Neposlouchejte to. Odvraťte se od toho krutého podvodu. Vy, kteří vyhledáváte falešné bohy a zasvěcujete své životy jejich zbožňování, jste pro Mne ztracení. Pokud s tím nepřestanete a nebudete Mě prosit o vedení, nemohu vás zachránit.

Vám a všem, kteří se nyní vědomě vzdálí od krále temnot, bude dán dar rozlišení, budete-li Mě o něj prosit v této modlitbě z modlitební kampaně (36):

Pomoz mi uctívat pravého Boha

"Ježíši, pomoz mi, neboť jsem ztracen a zmatený.

Neznám pravdu života po smrti.

Odpusť mi, jestli jsem Tě zranil uctíváním falešných bohů, kteří nejsou pravým Bohem.

Zachraň mě a pomoz mi, abych jasně uviděl pravdu a zachraň mě z temnoty mé duše.

Pomoz mi, abych vešel do Světla tvého milosrdenství. Amen."

Je pouze jeden Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý v jediné Nejsvětější Trojici.

Jakýkoliv jiný bůh přichází od Satana a nezáleží na tom, v jak přitažlivé podobě. Prosím, nepromarněte váš věčný život slibem věrnosti těmto vírám, které ctí praktiky učení New Age včetně reiki, jógy, meditace New Age, tarotových karet, jasnovidectví, psychického čtení a uctíváním andělů spojeném s povznesenými mistry.

Pomalu ale jistě jsou tyto okultní praktiky přijímány nejen vaší společností, ale i katolickou církví a ostatními křesťanskými církvemi. Tyto falešné náboženské doktríny se rozšiřují tak rychle, že pohltily milióny Božích dětí, které našly mezi nimi tolik falešné útěchy, že už neuznávají existenci jediného pravého Boha.


Váš Ježíš


zpět