365. Poselství Ježíše ze dne 4. března 2012 v 15:30.


KATOLICKÁ CÍRKEV A DŮM IZRAELE BUDOU PRONÁSLE-
DOVÁNY


Má vroucně milovaná dcero,

čas k otevírání pečetí, jenž povede k tomu, že otevřeš sedmou pečeť, je již téměř zde.

Vaše modlitby odvrátily mnoho otřesů. Vy, moji následovníci, přijímáte můj kříž a sjednotíte se s Neposkvrněným Srdcem mé Matky, až budete pochodovat k mému nádhernému království.

Jak se bude stupňovat mravní zkáza a zvrácenost světa, tak také vzroste víra těch, kteří povedou moji armádu. Církve budou pronásledovány. Zejména katolická církev a Dům Izraele.

Mnozí z toho budou mít radost. Tato dvě náboženství budou mučena a veškeré úsilí bude vykonáno – jak zvenčí, tak zevnitř, aby po nich nezůstala ani stopa. Až padnou, tak ve světě bude panovat velké veselí a radovánky. Mnozí usoudí, že byly zničeny. Lidé si pak nebudou všímat jejich mrtvých těl.

To by ale bylo pošetilé. Neboť ony se znovu pozvednou, aby vytvořily novou zemi a nová nebesa, až brány mého ráje budou otevřeny.

Nikdo nemůže zničit, a ani nezničí můj vyvolený lid na zemi. Mohou jim způsobit bolest, týrání, smrt a dokonce strhnout všechny budovy a chrámy, postavené jimi ke cti mého Otce. Ale oni pak povstanou a znovu si vyžádají své právoplatné trůny, až budou se Mnou v ráji panovat.

Nikdy neodmítejte Boha. Nikdy neodmítejte jeho církve, neboť když to učiníte, vydáte se na cestu klamu do věčného zatracení.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět