364. Poselství Matky Spásy ze dne 3. března 2012 v 14:33.


PROBUĎTE SE, DĚTI. MUSÍTE PŘIJMOUT PRAVDU.


Mé dítě,

utrpení mého Syna je dnes stejné, jaké bylo v době, kdy byl na zemi.

Bolest, kterou tehdy vytrpěl a která mu způsobovala největší muka, nebylo jeho ukřižování, ale to, jak byl odmítnut. Jeho Slovo je dnes odmítáno právě tak, jako bylo tehdy.

Dnes se Mu vysmívají takovým způsobem, že to přináší slzy a utrpení nejen mně, jeho milované Matce, ale i jeho oddaným následovníkům na zemi. Jak zraňující je dívat se, jak mnoho Božích dětí se odvrátilo od posvátných svátostí a učení církve.

Tak mnoho duší zabloudilo. Děti, úpěnlivě vás prosím, abyste zvedli kříž mého Syna a šli příkladem. Přijměte mého Syna s prostým srdcem. Děti, milovat mého Syna a uctívat mého Věčného Otce je velmi jednoduché.

Nikdy neanalyzujte Slovo mého Syna. Prostě se řiďte jeho učením, které se nikdy nezměnilo. Naslouchejte slovům mého Syna, když k vám nyní mluví z nebes. Volá vás, abyste připravili své duše na jeho Druhý příchod. Když s vámi nyní mluví, dělá to ze své lásky k lidstvu. Jeho svaté Slovo bude živit vaše duše a udělá je znovu silné. Neodmítejte teď jeho volání k vám.

Chce zachránit každou jednotlivou duši. Ale aby to mohl udělat, musí vám připomenout rozdíl mezi dobrem a zlem. Tolik vás není vedeno k poznání, nebo informováno o závažnosti hříchu.

Tolerance ve vaší společnosti a v církvích způsobila, že to, co mnozí z vás považují za bezvýznamné, může naopak být v očích Boha závažným hříchem. Církev se v tomto čase nachází ve velké temnotě a už mnoho let byla cílem podvodníka.

Můj Syn musí zasáhnout a vést vás, protože rozkol v církvi propukne už brzy. Probuďte se, děti. Musíte přijmout Pravdu. Svět se teď změní k nepoznání. V minulosti vám bylo posláno mnoho poslů, aby vás připravili na tuto událost.

Toto jsou poslední varování dávaná lidem, aby jim umožnila se připravit na velké milosrdenství mého Syna. Po jeho Božím milosrdenství, kdy otevře oči celému lidstvu, aby uvidělo své hříchy, dá mu ještě trochu více času, aby hledalo vykoupení.

Potom dostanete pokyny k přípravě svých duší na Druhý příchod Krista, mého milovaného Syna, jenž znovu přijde ve slávě, jak bylo předpověděno.


Matka Spásy


zpět