362. Poselství Ježíše ze dne 1. března 2012 v 19:55.


SJEDNOŤTE SE, AŽ BUDEME VCHÁZET DO BRAN NOVÉHO RÁJE


Má vroucně milovaná dcero,

mnoho mých dětí bude nyní zachráněno díky modlitbám a utrpení mých drahých následovníků, jejichž láska ke Mně přesahuje vše, co je známo většině lidstva.

V tomto pohnutém čase se stále spoléhám na mé následovníky, aby Mi pomohli zachránit duše. Mnoho z těchto duší nepřežije čin mého Božího milosrdenství a zemřou ve smrtelném hříchu. Tak mnoho z vás odpovědělo s takovou poslušností a velkodušností srdce na mé volání. Přinášíte Mi velkou útěchu. Žehnám vám, moji drazí následovníci a prosím vás, abyste pokračovali v modlitbách za duše ostatních.

Již brzy bude celému lidstvu dán dar mého milosrdenství. Ani jeden z vás se nevyhne pochopení pravdy o mé existenci. Ale ne všichni budou Mě chtít obejmout, i když jim bude pravda odhalena. Jsou to duše, pro které se trápím. Jsou to ztracené duše, pro které má milovaná Matka prolévá slzy. Jsou to hříšníci, které Mi musíte pomoci zachránit, protože chci zachránit všechny Boží děti.

Modlete se a spojte se, abyste Mi pomohli přitáhnout každou jednotlivou duši, až budeme vcházet do bran Nového ráje.

Toto je modlitba modlitební kampaně (35):

Za duše, aby vešly do ráje

"Ó, můj Ježíši, dej, abych Ti pomohl zachránit zbytek tvých dětí na zemi.

Modlím se, abys tvým milosrdenstvím zachránil duše od duchovní temnoty.

Přijmi mé zkoušky, utrpení a zármutek v tomto životě k záchraně duší od plamenů pekla.

Naplň mě milostmi, abych Ti nabídl tato utrpení s láskou a radostí ve svém srdci, abychom se všichni do jednoho sjednotili v lásce k Nejsvětější Trojici a žili s Tebou v ráji jako jedna svatá rodina. Amen."

Děti, vy víte, jak velice vás miluji. Vy, kteří Mě znáte, porozumíte hloubce mé bolesti a utrpení kvůli počtu lidí, kteří odmítají moji ruku milosrdenství. Jen vy můžete pomoci svými modlitbami těmto duším a přinést Mi útěchu, po které toužím.

Držte se nyní blízko u Mne. Nebude to už dlouho trvat. Buďte trpěliví a modlete se. Uvolněte se a prociťujte moji lásku. Všechno bude dobré.


Váš milovaný Ježíš Kristus


zpět