359. Poselství Boha Otce ze dne 26. února 2012 v 21:45.


BALZÁM, KTERÝ TAK NALÉHAVĚ POTŘEBUJETE, ABYSTE UKLIDNILI SVÉ DUŠE


Má dcero,

mým dětem, povolaným otevřeně hlásat mé svaté Slovo, aby připravili zemi na příchod mého milovaného Syna, Ježíše Krista, musím říct toto:

Vy, mé děti, které znáte Mě, svého milovaného Otce, musíte bojovat proti pokušením, která se před vás kladou každou minutu vašeho dne. Dne 10. května 2011 jste byli mimořádným požehnáním mého Syna světu naplněni Duchem Svatým. Musíte si uvědomit odpovědnost, které nyní čelíte.

Protože se sjednocujete jako jedna armáda, která bude tvořit počátek mé armády zbytku na zemi, budete napadáni ze všech stran. Vaše víra a věrnost ke Mně, svému milovanému Otci a mému drahému Synu, Ježíši Kristu, bude testována až za mez vaší odolnosti. Vy, následováním mého Syna, budete muset nést tíhu jeho kříže, a to nebude snadné. Budete naplněni pochybnostmi, vnitřním utrpením a vystaveni zkouškám, a občas budete chtít všeho zanechat.

Mnoho lidí, kterým důvěřujete, se může pokusit vás odradit. Řeknou vám, že si věci vymýšlíte, že trpíte halucinacemi a pak se vám budou posmívat, zesměšňovat a odmítat vás. Možná, že dokonce zjistíte, že podlehnete lžím a klamu, které budou vymyšleny s cílem vás přesvědčit, abyste tato poselství odmítli.

Bude to vyžadovat obrovskou víru a odvahu pozvednout váš kříž a následovat mého Syna a pomoci Mu připravit lidstvo na jeho slavný návrat na zem. Budou vám podrážet nohy a nastraží léčky. Nepadněte nikdy do pasti, abyste – budete-li vyzváni, odsoudili lidi za to, že nepřijímají tato poselství.

Nikdy nebojujte s jinými, když bráníte moji svatou vůli. Milujte se navzájem. Ukažte trpělivost k těm, kteří vás nejen zesměšňují a nalézají chyby v těchto poselstvích, ale i zahrnují pohrdáním jako s člověkem.

Zůstaňte zticha. Buďte trpěliví. Ukažte lásku těm, kteří tvrdí, že mluví v mém jménu. Nesuďte nikdy v mém jménu, neboť k tomu nemáte oprávnění. Nikdy jiného nepomlouvejte v mém jménu. Když to učiníte, porušíte má přikázání.

Modlete se za ty, kteří vás zraňují, i když je to v mém jménu. Děti, potřebuji vás, abyste se spojili jako jeden. Odhoďte stranou vaše odlišnosti. Ubohé duše, které potřebují vaši pozornost, nejsou ty, které jsou již obráceny, ale ty, které Mě vůbec neznají.

Modlete se nyní za všechny mé děti, které o Mně nic nevědí. Modlete se také za ty, kteří o Mně vědí, ale odmítají uznat Mě, svého Stvořitele, svého drahého Otce, který je něžně miluje. Přeji si sjednotit všechny své děti. Vybízím vás naléhavě, abyste odhodili všechen váš strach, hněv a netrpělivost, kterými jste se obrnili a dovolili Mi, abych vás vzal na cestu do ráje.

Tato cesta bude plná útrap, ale láska a pokoj, jejž najdete na konci, bude balzámem, který tak naléhavě potřebujete, abyste uklidnili vaše duše. Děti, klid je důležitý. Trpělivost je nutná.

Vzájemná láska, včetně k těm, kteří vám ubližují, nebo vás urážejí, je nezbytná, abyste vstoupili do panství mého milovaného Syna v novém nebi a na nové zemi v ráji, který jsem vám slíbil už před tak dlouhým časem.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět