356. Poselství Boha Otce ze dne 23. února 2012 v 16:42.


VOLÁNÍ KE KATOLICKÉ CÍRKVI, ABY PŘIJALA NOVOU ÉRU POKOJE NA ZEMI


Já jsem Bůh, Všemohoucí Otec, Stvořitel všech věcí, Bůh Nejvyšší.

Má dcero, je důležité, aby ti, kteří následují učení římskokatolické církve, přijali milénium tak, jak bylo slíbeno všem mým dětem. Slova, obsažená v mé svaté Knize, v Bibli svaté, nelžou. Můj slib je také obsažen ve Skutcích apoštolů.

Jan Evangelista byl také zpraven o slavném návratu mého milovaného Syna, až bude panovat na 1000 let v nové éře pokoje. Proč ti, kdo tvrdí, že rozumějí mému svatému Slovu, odmítají jednu část z něho přijmout a druhou ne? Těmto mým posvěceným služebníkům teď říkám, aby si otevřeli Knihu Pravdy.

Máte povinnost otevřeně hlásat Pravdu. Nesmíte naslouchat těm ve vašich řadách, kteří překrucují Pravdu ve vztahu k nové éře míru na zemi. Co motivuje vaše bratry v mé římskokatolické církvi, kteří odmítají pravdu? Uvedli jste mé děti ve zmatek. Kvůli jejich věrnosti k jediné pravé církvi, římskokatolické církvi, jim upíráte příležitost, aby připravili své duše na panování mého Syna v Novém ráji na zemi.

Vaší povinností je, abyste informovali mé děti o pravdě. Nesmíte nikdy odpírat mým dětem pravdu, obsaženou v Bibli svaté, která obsahuje pravdivé Slovo. Vy, mé děti, musíte přijmout slib, který dal můj Syn po svém slavném zmrtvýchvstání. Řekl, že přijde znovu. Tento čas k Druhému příchodu mého Syna na zem se blíží.

Věříte-li ve slib mého Syna, pak také víte, co míní tím, co řekl. Až přijde znovu, přijde, aby panoval a převzal svůj právoplatný trůn v Novém ráji, který jsem stvořil na zemi pro vás všechny. Nikdy nepochybujte o slovech z božských úst mého milovaného Syna, Ježíše Krista.

Vězte, že Já, váš milovaný Otec, chci, abyste se všichni spojili jako jedna rodina s mým Synem v ráji. Přijměte Pravdu. Nepřekrucujte ji, ani ji neupravujte, aby vyhovovala vaší chybné interpretaci. Já jsem Pravda. Nemůžete změnit Mě, nebo kdo jsem. Pravda vás osvobodí.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět