354. Poselství Ježíše ze dne 22. února 2012 v 19:00.


PŮST JE DŮLEŽITÝ PRO VAŠI DUŠI


Toto poselství obdržela Marie Božího milosrdenství během adorace svaté eucharistie.


Má vroucně milovaná dcero,

řekni mým dětem, že tento čas půstu je časem tichého rozjímání, osobní oběti a příležitosti modlit se za utišení války ve světě.

Napodobujte můj půst na poušti tím, že přinesete malé oběti. Půst je důležitý pro vaše duše. Očisťuje ducha a dává Mi velkou útěchu. Když budete jen jednou týdně držet půst, můžete zachránit mnoho duší. Půst může odpovídat vašim přáním. Všechno, na čem záleží, je, že tento den obětujete za duše. Využijte tento čas, abyste Mi pomohli v mé bitvě o duše. Rozjímejte o mém životě na zemi a o daru, který jsem vám zanechal svou smrtí na kříži, abych všem mým dětem zajistil věčný život. Těchto pár týdnů postního času musí být využito k přípravě vašich duší a duší vašich bratrů a sester.

Prosím, připravte se na Svatý týden a na Velikonoce modlitbou modlitební kampaně (34):

Můj dar půstu Ježíši

"Ó, Můj Ježíši, pomoz mi, abych na mé vlastní malé cestě napodobil tvůj život oběti za záchranu lidstva.

Dovol mi, abych Ti jedním dnem v týdnu v postním čase nabídl dar půstu ke spáse všech lidí, aby tak mohli vejít do bran Nového ráje na zemi.

Nabízím Ti, drahý Ježíši, mou oběť s láskou a radostí v mém srdci, abych Ti ukázal velikost mé lásky.

Touto obětí Tě vroucně prosím o spásu každé duše, která by snad mohla ztratit tvou milost. Amen."

Děti, nedovolte strachu, aby zkalil vaši naději na věčnou spásu. Očista bude rychlá. Vy, moji následovníci, kteří přijímáte Pečeť živého Boha, jste požehnaní. Nesmíte si dělat starosti. Musíte být silní. Musíte být plní naděje a stále se soustřeďovat na Mne. Jen pak povstanete a budete kráčet trnitou cestou bez váhání. Budu vás vést a provázet vás na každém kroku vaší cesty.


Váš milovaný Ježíš


zpět