348. Poselství Matky Spásy ze dne 17. února 2012 v 15:30.


ZAVEĎTE V IRSKU POTRATY A PŘERUŠÍTE SPOJENÍ K MÉMU SRDCI


Jsem vaše milovaná Matka, Královna andělů, Panna Maria, Neposkvrněné početí. Ach, jak dnes pláču, když Irsko, země nejoddanější mně, své milované Matce, se stala kořistí Zlého.

Velká temnota sestoupila na tento národ. Tak mnoho jich ztratilo svou víru, stejně tak jako mnozí odvrátili svá srdce od mého milovaného Syna, Ježíše Krista. Mé děti v Irsku dovolily Zlému, aby proměnil jejich srdce v kámen. Ti, kteří milují mého Syna, pociťují bolest, když vidí, jak světská moc převzala kontrolu nad touto kdysi svatou zemí.

Nyní jsou prováděny pokusy povolit potraty, a kdyby se tak stalo, hluboce by to urazilo mého drahého Syna. Mé děti, pokud byste měly zavést potraty v Irsku, pak přerušíte spojení, které vás přivedlo tak blízko k mému srdci. Tak mnoho lidí v Irsku nyní uráží mého Syna projevy neúcty k Němu. Já také už nejsem více tolerována a mé jméno je znevažováno.

Děti Irska, vybrané jako zvláštní duše, aby předávaly Slovo mého Otce celému světu, musíte mi naslouchat. Modlete se, modlete se, modlete se, aby tyto plány k zavedení zákonů o potratech nebyly uvedeny v platnost. Kdyby se to stalo, Irsko ztratí mnoho náklonnosti v království mého Otce.

Hřích potratu je tím nejtěžším v očích mého Otce. Je to nejhorší druh genocidy. Děti, musíte bojovat s tímto zlem. Musíte to udělat teď, neboť poslední božské spojení, které potřebuje být posíleno, bude místo toho oslabeno. Musíte povstat, děti a získat zpět vaši katolickou a křesťanskou víru, neboť vám byla ukradena.

Nedovolte těm u moci, aby se vám posmívali, když hlásáte svaté Boží Slovo. Tento duch temnot nyní pokryl nejen vaši zemi, ale i svaté místo, na kterém mám být uctívána. Pláču zármutkem, když vidím, jak mé milované Irsko se dostává na scestí.

Přesto je naděje, děti. Ale musíte se nyní pevně sjednotit, abyste ochránily svou víru. Brzy vás budou nutit, abyste opustily nejen vaši katolickou, ale i vaši křesťanskou víru. Získejte zpět vaši zemi od socialismu a světských diktatur.

Budou obhajovat občanská práva, ale odepřou vám skutečná práva, o kterých tvrdí, že je chrání, včetně práva se modlit. Donutí vás, abyste zákonnou normou akceptovali právo vraždit ještě nenarozené děti.

Nezapomeňte, že každá duše byla s láskou stvořena Bohem, Všemohoucím Otcem. Kdokoliv, kdo podstoupí potrat, nebo pomáhá v tomto zlovolném aktu, páchá smrtelný hřích.

Modlete se, modlete se, modlete se moji modlitbu z modlitební kampaně (32):

Za Irsko

"Ó, Matko Spásy, oroduj za své děti v Irsku, aby bylo zabráněno, že by zločin potratů dopadl na nás.

Ochraňuj svůj svatý národ, aby neupadl hlouběji do beznaděje způsobené temnotou, která pokrývá naši zemi.

Zbav nás Zlého, který chce zničit naše ještě nenarozené děti.

Oroduj za vůdce, kteří budou mít odvahu naslouchat těm, kdo milují tvého Syna, aby následovali učení našeho Pána Ježíše Krista. Amen."

Jdi teď, mé dítě a řekni mým dětem v Irsku, že musí být silné. Musí se postavit za to, co je správné. Nesmíte mít nikdy strach otevřeně hlásat Pravdu, svaté Boží Slovo, a nezáleží na tom, jak těžké to může být.


Vaše milovaná Královna Nebes
Matka Spásy


zpět