345. Poselství Ježíše ze dne 13. února 2012 v 15:30.


SATANOVY POSLEDNÍ DNY: BODNUTÍ UMÍRAJÍCÍ VOSY JE NEJBOLESTIVĚJŠÍ


Má dcero,

prosím nezapomeň, že člověk se jen musí podívat kolem sebe, aby viděl velké změny, které přišly na svět. Všední každodenní události se už nezdají být stejné. Děti, radosti, které vám dává materiální zisk, ztratily svůj lesk. Už vás nelákají. Mají nádech nicoty.

Proč tomu tak je? Cožpak nevíte, že to jsou důtky antikrista a jeho přítomnosti na zemi, které vrhají tyto stíny? On, zplozenec Satana, zamořuje každou úroveň vaší společnosti, včetně politiky, vojenských sil, finančních institucí, humanitárních organizací, a dokonce i vašich církví. Ani jeden sektor nebyl ušetřen, aby tak mohl lidem působit bolest v těchto jeho posledních dnech na zemi.

Mějte na paměti, že Já, váš Ježíš, jsem vám, svým následovníkům, dal moc Ducha Svatého učinit tyto zlovolné pachatele bezmocné. Čím více se pozvednete v boji silou své víry, tím slabší bude sevření antikrista. Modlitby – a zvláště modlitby modlitební kampaně, které jsem dal tobě, svému poslu, pomůže vypudit toto zlo. Každé zlo může být zničeno modlitbou. Tak jednoduché to je.

Dny života Satana a jeho armády jsou sečteny. Avšak jako u umírající vosy bude jeho bodnutí nejbolestivější. Ukažte trpělivost a vytrvalost během těchto zkoušek a vy, má armádo, budete s nadějí a důvěrou kráčet v jednotě k branám mého Nového ráje na zemi.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět