343. Poselství Matky Spásy ze dne 12. února 2012 v 10:30.


OSTATNÍ ZEMĚ BUDOU NÁSLEDOVAT ANGLII V ZÁKAZU VEŘEJNÉ MODLITBY


Mé dítě,

jak pláču, když vidím, jak se mnozí pokoušejí odstranit uctívání mého milovaného Syna. Už jsem ti řekla dříve, že bitva začala. V Anglii se již začaly uplatňovat plány k zákazu veřejné modlitby k Bohu Otci a k jeho drahému Synu, Ježíši Kristu.

To je jen začátek. Velmi brzy to bude platit ve školách a na jiných veřejných místech, až se nakonec stane nezákonným modlit se v kostelech zasvěcených mému Synu, Ježíši Kristu. Nenávist mezi lidmi a mezi těmi ve vysokých funkcích vůči mému Synu znamená, že učiní vše, co budou moci, aby zakázali veřejné praktikování křesťanské víry.

Ti, kteří nenávidí mého Syna, říkají, že v mého Syna nevěří. Ale jak mohou projevit takovou nenávist k někomu, v něhož nevěří? Jejich pohrdání mým Synem se stane zřetelnějším, až Anglii budou následovat další země v zákazu veřejného praktikování křesťanské víry.

Uctívání mého Syna se stane trestným činem. Jiná náboženství, která věří v Boha Otce, budou také trpět. Avšak nebudou trpět tolik, jako římskokatolická církev a jiní křesťané. Jejich utrpení bude velké.

Děti, modlete se, abyste odvrátili hodně z toho zla, jak se nyní stává stále více očividným. Neboť až dosud ti, kteří prohlašují, že v mého Syna nevěří, zůstávali skrytí. Nyní vystoupí se sebedůvěrou a budou pronásledovat mého Syna skrze utrpení, které způsobí jeho následovníkům. Modlete se usilovně, děti, abyste ochránili svou víru a zachovali si své právo uctívat mého Syna veřejně bez toho, že byste se museli cítit zahanbeni.

Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (29):

Za ochranu veřejného vyznávání křesťanské víry

"Ó, můj Pane Ježíši Kriste, úpěnlivě Tě prosím, vylij Ducha Svatého na všechny tvé děti.

Prosím Tě, odpusť těm, kteří ve svých duších k Tobě chovají nenávist.

Modlím se, aby ateisté během tvého Velkého milosrdenství otevřeli svá ztvrdlá srdce, a aby tvé děti, které Tě milují, Tě mohly uctívat s důstojností a překonat veškeré pronásledování.

Prosím, naplň všechny své děti darem tvého Ducha, aby mohli s odvahou povstat a vést tvoji armádu do konečné bitvy proti Satanovi, jeho démonům a všem duším, které jsou otroky jeho falešných slibů. Amen."

Jdi v pokoji, mé dítě, a řekni světu, aby se připravil na tuto velkou nespravedlnost. Děkuji ti, že jsi odpověděla na moji dnešní výzvu.


Maria, Královna všech andělů
Matka Spásy


zpět