341. Poselství Boha Otce ze dne 10. února 2012 v 19:50.


POCÍTÍTE ZEMĚTŘESENÍ JAKO SOUČÁST MALÉHO TRESTU PŘED VAROVÁNÍM


Já jsem Bůh Otec, Stvořitel všech věcí. Přicházím ve jménu Nejsvětější Trojice.

Má milovaná dcero, oznamuji ti dnes, že všechny přípravy k velkému milosrdenství mého Syna byly nyní ukončeny.

Prosím, informuj mé děti o jejich povinnosti modlit se za všechny duše, které se samy vzdálily ode Mne, svého Věčného Otce. Jen vy, děti, můžete pomoci tyto duše zachránit. Také si vás přeji informovat o tom, že pocítíte určitý počet zemětřesení, až sešlu na svět malý trest, abych potrestal zlé duše, které mučí své krajany.

Má dcero, jakmile tento trest skončí, nastane čas pro Varování. Lidé budou ctít mého Syna, až budou hledat odpuštění za to, jak Mě urazili. Mnozí se obrátí. Mnozí zemřou. Pokud jde o ty, kteří zemřou, jejich duše může být zachráněna pomocí vašich modliteb. Potom se svět trochu uklidní a bude mu dán čas k pokání.

Nezapomeňte, že Já miluji všechny své děti, ale jako každý dobrý Otec musím své děti trestat, abych jim dal porozumět rozdílu mezi dobrem a zlem. Toto čištění probudí mé děti a  nohem více jich přijme s vděčností milosti, až budou na lidstvo vylity během Varování.

Miluji vás, děti, a je mou touhou zachránit každé z vás, včetně zatvrzelých duší, které nepřijmou existenci Nejsvětější Trojice.


Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší


zpět