335a. Poselství Matky Spásy ze dne 5. února 2012 v 13:15.


KDYŽ SE MODLÍTE RŮŽENEC, MŮŽETE POMOCI ZACHRÁNIT SVŮJ NÁROD


Mé dítě,

volám teď ke všem svým dětem, aby se v tomto čase modlily za jednotu ve světě. Víra v mého Syna se vytrácí a mé děti jsou ponechány s vyprahlými dušemi.

Já jsem vaše Neposkvrněné Srdce a prostřednictvím lásky, kterou chovám ke svému drahému Synovi, Ježíši Kristu, budu s Ním i nadále úzce spolupracovat, abych zachránila lidstvo. Když se ke mně modlíte za přímluvu, budu prosit mého Otce, Boha Nejvyššího, aby zadržel svou ruku spravedlnosti, která sešle na zem přísný trest, aby zastavila šíření zkaženosti.

Pomohu vám, děti, abyste se dostaly blíže k srdci mého Syna. Když budeme pracovat spolu, mé děti, můžeme odvrátit katastrofy na celém světě. Nikdy nezapomeňte na důležitost mého nejsvětějšího růžence, protože když se jej modlíte každý den, můžete pomoci zachránit váš národ. Modlíte-li se můj růženec, je Satanova moc oslabena. Utíká pryč ve velkých bolestech a stává se bezmocný. Nejdůležitější ale je – a nezáleží na tom, k jaké křesťanské víře patříte – abyste se jej modlili nejméně jednou denně.

Tak mnoho lidí mě nepřijímá, svou Blahoslavenou Matku. Tak jako můj Syn jsem i já odmítána, opovrhována, urážena a ponižována. A přesto, prosíte-li mě o pomoc, mohu přivést duše přímo k Nejsvětějšímu Srdci mého Syna, Ježíše Krista. Děti, můj Syn, Ježíš Kristus, je váš Spasitel a nikdy neodmítne hříšníky, bez ohledu na to, jak zčernalé jsou vaše duše.

Pocítíte-li lítost, když jste Ho urazili, tak prostě zavolejte mě, vaši milující Matku a já vás vezmu za ruku a přivedu vás k Němu. Můj Syn se připravuje na svůj příchod, aby shromáždil všechny své děti, a tak se k Němu všichni můžete připojit v Novém ráji na zemi. Ale vejít mohou jen čisté a pokorné duše. Musíte se začít připravovat už nyní. Začněte modlitbou mého svatého růžence.

Tato modlitba je tak důležitá, že se musí jako samostatná zařadit do modlitební kampaně (26):

Modlete se růženec, abyste zachránili svůj národ.

Děti, až budete meditovat s mým růžencem, pocítíte pokoj. Potom, co jste se jej pomodlily, budou na vás vylévány milosti a poznáte, že mistr klamu se od vás vzdálil a místo něho přišla láska. Láska přichází od mého Věčného Otce. Pocítíte-li lásku ve svých srdcích, budete vědět, že vítězíte v bitvě a přivádíte Satana k jeho porážce.


Vaše milovaná Královna andělů
Matka Spásy


zpět