330. Poselství Matky Spásy ze dne 1. února 2012 v 20:15.


NIKDO NEZABRÁNÍ, ABY KNIHA PRAVDY NEBYLA ODHALENA SVĚTU


Mé dítě,

když pracuješ pro mého milovaného Syna, Ježíše Krista, musíš být vždy poslušná.

Nikdy nezpochybňuj jeho svaté Slovo, protože vždy mluví pravdu a nic než pravdu.

Tak mnoho mých dětí už od začátku zpochybňuje každé slovo, které pronese. Na každého, kdo se řídí jeho svatým Slovem tak, jak je obsaženo v Knize Otcově, připadá vždy jiný, kdo jeho slovo vykládá odlišným způsobem.

Musíš dělat vše, co se pod vedením mého Syna od tebe vyžaduje. Nikdy nepodlehni těm, kteří požadují, aby jeho slova byla přizpůsobena jejich výkladu.

Mé dítě, nyní si pospěš, abys uveřejnila poselství daná světu mým Synem pro záchranu hříšníků, kteří jsou ztracení. Můj Syn má jediný záměr, a ten je zachraňovat duše. Neboj se, mé dítě, protože nic z toho, co ti říká můj Syn, neodporuje učení jeho nejsvětější církve na zemi.

Jeho dary mým dětem jsou velmi výjimečné a v těchto časech konce jsou dávány všem duším. Můj Syn je tak velkodušný a milosrdný, že chce hříšníky zahrnout zvláštními milostmi, aby zajistil jejich spásu.

Každý, kdo se pokusí zastavit mého Syna v jeho misi připravit svět na jeho Druhý příchod, bude zastaven rukou mého Věčného Otce. Tento úkol – odhalit Knihu Pravdy teď, když pečetě byly rozlomeny, je pro mého Otce jednou z nejdůležitějších misí na zemi. Světu byla v tomto čase slíbena Pravda.

Všem duším, jak věřících, tak nevěřících, musí být sdělena Pravda tímto způsobem, protože se už příliš vzdálily od církve. Všichni andělé byli sesláni na zem, aby chránili lidstvo před podvodníkem a jeho lžemi, které rozšiřuje o pravdě věčné spásy.

Mé dítě, lidstvo možná nechce slyšet pravdu a do cesty se ti postaví ještě mnoho překážek, bude to však marné. Nikdo nezabrání, aby Kniha Pravdy nebyla odhalena světu, neboť pokud by se o to pokusili, pak moc mého Otce bude uvolněna jako plameny ohně vylévané z nebe. Mé dítě, nikdy nepochybuj o těchto poselstvích, která jsou ti dávána.

Nikdy nezměň ani jediné slovo, aby vyhovovalo těm, kteří se tě pokoušejí přimět, abys doplnila Slovo Boží. Může být pouze jeden učitel, a tím je Bůh, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Jdi teď se sebedůvěrou, kterou potřebuješ.

Měj na paměti, že tato poselství mého Syna jsou určena všem Božím dětem a ne právě jen jeho katolické církvi, nebo jeho vyvolenému židovskému národu. Jsou pro každého.

Můj Otec miluje každou duši stejně. Ani jediná duše není považována za důležitější než jiná.


Tvoje Nebeská Matka
Matka Spásy


zpět