328. Poselství Matky Spásy ze dne 30. ledna 2012 v 13:00.


VOLÁM VÁS K MODLITBĚ A PŮSTU, K PŘÍPRAVĚ NA VAROVÁNÍ


Toto poselství obdržela Marie Božího milosrdenství po dvou oddělených zjeveních Panny Marie – jedno o půlnoci 29. ledna a druhé v 13 hodin v pondělí 30. ledna 2012, během něhož se Panna Maria zjevila po celou dobu plná zármutku.


Mé dítě,

zatímco můj Syn nyní přichází, aby celý svět pokryl svými paprsky milosrdenství, musím vám s těžkým srdcem říct, že mnoho lidí během Varování zemře. Modlete se, modlete se, modlete se za jejich duše.

Ty, mé dítě, musíš požádat všechny, kdo sledují tato Boží poselství, aby zítřejší úterý, 31. ledna 2012, zasvětili jako zvláštní den modlitby. V tomto dni se musíte modlit nejsvětější růženec a růženec Božího milosrdenství.

Kde to bude možné, tak každý by se měl pokusit zachovat v tomto dni půst. Takto může být zachráněno více duší ve chvíli své smrti milosrdenstvím mého milovaného Syna, Ježíše Krista, zvláště těch, které jsou ve smrtelném hříchu.

Pláču slzami zármutku pro ty ubohé lidi, kteří nemají představu, jakou bolest a trýzeň působí svými hříchy mému Synu. Radost z daru, který můj Syn nyní přináší světu je zakalena smutkem pro ty, kteří nemohou být zachráněni, protože se tak sami rozhodli. Lži, které temné duše rozhlásí a rozšíří po celém světě potom, co se Varování uskuteční, musí být zastaveny vašimi modlitbami.

Modlete se, aby během Varování, nebo po něm, nikdo nepopíral Boží milosrdenství mého Syna. Neboť každá duše, která podlehne takovým lžím, je duší, která bude uchvácena Zlým. Děti, všude rozšiřujte obrácení. Připusťte, že já jsem Spoluvykupitelka a Prostřednice, která spolupracuje bok po boku s mým milovaným Synem, Ježíšem Kristem, aby zachránila všechny duše od věčné zkázy.

Má láska k vám, děti, je velmi silná. Naléhavě žádám o milosrdenství pro každou duši každou vteřinu dne a prosím úpěnlivě svého Otce o mírnost.

Děti, musíte mi ale pomoci tím, že se připojíte ke mně v modlitbě a oběti, abyste pomohli všem Božím dětem vstoupit do bran Nového ráje.


Vaše Nebeská Matka
Matka Spásy


zpět