327. Poselství Ježíše ze dne 29. ledna 2012 v 21:18.


MÉ BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ SE MÁ USKUTEČNIT TAK, JAK BYLO ODHALENO SV. FAUSTINĚ


Já, váš Ježíš, si přeji informovat svět, že mé Boží milosrdenství se má uskutečnit tak, jak bylo odhaleno mé dceři Heleně, svaté Faustině. Toto tajemství bude odhaleno, až všichni uvidí poslední projev mých paprsků milosrdenství k záchraně lidstva.

Neboť ti, kteří se tobě vysmívají, má dcero, a říkají, že toto tajemství již bylo světu odhaleno, musí vědět následující: Kolik lidí v dnešním světě ví o mém slibu Božího milosrdenství? Velmi málo, včetně tebe, má dcero.

Cožpak moji následovníci nevěděli, že se vrátím, abych připravil svět na tuto velkou událost? Já vždy připravuji své děti na takové události. Můj Věčný Otec posílá proroky do světa s jediným cílem – dát vám přiměřené varování, aby duše nebyly překvapené. Vychutnejte si tento dar proroctví, neodmítejte jej.

Nikdy si nemyslete, že víte všechno o mých cestách, protože i když Mě můžete milovat, ne vždy Mě znáte, nebo rozumíte mým záměrům. Neboť každému, kdo se vysmívá mým prorokům, pravím: Nezapomínejte, že to nejsou oni, jimž se vysmíváte, ale Mně. Oni jsou prostě jen nástroje.

Vy, mé děti, se nesmíte nikdy domnívat, že Mě opravdu znáte, neboť kdyby tomu tak bylo, nezapírali byste Mě. Přesto dnes, právě tak, jako to učinili moji učedníci v době, kdy jsem chodil mezi nimi, stále ještě popíráte, že jsem to Já, kdo vás k sobě zve.

Napřahujete Mi vstřícně levou ruku, a současně Mne uhodíte pravou. Neslyšíte Mě, že k vám nyní mluvím? Jestliže ne, tak si v klidu sedněte a modlete se ke Mně a Já tak budu moci naplnit vaše unavené srdce ohněm mého Ducha Svatého. Miluji vás, a když Mi dovolíte vejít do vašeho srdce, které nebude mít krunýř z ocele, jenž Mi zabraňuje vstoupit, tak vás osvobodím.

Když otevřete své oči a uvidíte, že jsem to Já, váš božský Spasitel, kdo s vámi hovoří, pak Mě následujte s láskou a radostí v srdci na cestě do Nového ráje. Nedovolte Zlému, aby zasadil pochybnosti do vaší mysli. Modlete se, abyste byli dost silní, pokorní v mysli a v duchu, abyste běželi do mé náruče.

Jen když přijdete ke Mně jako dítě, najdete ve své duši skutečný pokoj. To je jediný způsob, jak Mě nechat vstoupit do vašeho srdce.


Váš milovaný Ježíš


zpět