322. Poselství Ježíše ze dne 24. ledna 2012 v 16:55.


DOBRÁ ZPRÁVA – BŮH, MŮJ VĚČNÝ OTEC DAL SOUHLAS K ZÁCHRANĚ VELKÉ ČÁSTI LIDSTVA


Má vroucně milovaná dcero,

jsem to Já, tvůj Ježíš, kdo dnes k tobě přichází, aby ti dal dobrou zprávu pro svět. Hodně modliteb a utrpení, které nabídly mé vybrané duše na zemi, znamenalo, že mnohem více Božích dětí může být nyní zachráněno. Děti, kdybyste porozuměly moci oběti a modlitby, tak byste se nikdy nepřestaly modlit.

Bůh, můj Věčný Otec, svolil k záchraně velké části lidstva. To znamená, že mnoho lidí se během Varování obrátí, a ti, kteří se neobrátí, mohou být zachráněni díky síle modlitby. To neznamená, že všichni budou zachráněni, protože, žel, nebudou.

Zatvrzelí lidé, jejichž věrnost patří přednostně Satanovi a zlovolným sektám, které ve světě kontroluje, nebudou chtít být zachráněni. Místo toho si zvolí jiný ráj. Ráj, o němž jsou mylně přesvědčeni, že existuje mimo ráj, který slíbil lidstvu můj Otec. Tento falešný ráj, ve který satanští následovníci šelmy věří, neexistuje.

Byl vytvořen Satanem v myslích jeho stoupenců a je prostě jen iluzí. Iluzí slibující tak mnoho. Temné duše věří v rozdílné univerzum, v jinou entitu, kde Bůh neexistuje. Věří v jiné životní formy, v jiná stvoření a v mírumilovný řád – a všechno z toho je založeno na lži.

Nic z toho není skutečné, děti. Něco takového neexistuje, ani existovat nemůže, protože to nebylo stvořeno mým Otcem. Všemohoucí Bůh Otec stvořil celý vesmír – hvězdy, planety a Zemi, stejně jako prostor mezi nimi.

Modlete se za ty, kteří jsou stoupenci takových kultů. Modlete se, aby více mých dětí, protože trpí bolestí, nevyhledávaly taková duchovní východiska, která nejsou od Boha.

Modlete se nyní v díkůvzdání za tento zvláštní dar, který je nyní nabízen lidstvu mým Otcem, v této modlitbě modlitební kampaně (21):

Díkůvzdání Bohu Otci za spásu lidstva

"Vzdáváme Ti chválu a dík, ó, Nejsvětější Bože, všemohoucí Stvořiteli lidstva, za lásku a soucit, které chováš k lidem.

Děkujeme Ti za dar spásy, který jsi udělil svým ubohým dětem.

Prosíme Tě, ó Pane, zachraň ty, kteří následují Zlého, a dej, aby otevřeli svá srdce pravdě jejich věčného života. Amen."

Radujte se děti, z toho velkého daru. Ale budete muset udělat ještě hodně práce, abyste pomohly duším, protože mnoho vašich bratrů a sester tvrdohlavě zůstává v tvrdošíjném odmítání Pravdy mého svatého Slova.


Váš milovaný Ježíš
Spasitel všeho lidstva


zpět