318. Poselství Ježíše ze dne 19. ledna 2012 v 20:30.


ANTIKRIST, KTERÝ SE UKRÝVÁ ZA KULISAMI, SE BRZY OBJEVÍ NA SVĚTĚ


Má vroucně milovaná dcero,

nyní pevně povstaň, abys pokračovala v hlásání mého nejsvětějšího Slova světu. Ti, kdo naslouchají a věří mému nejsvětějšímu Slovu, nechť vědí, že mohou obdržet velké milosti, budou-li se modlit mé modlitby z modlitební kampaně.

Očistec na zemi, jenž brzy zakusí duše, které po Varování ukážou opravdovou lítost a výčitky svědomí nad svými hříchy, bude pro ně těžký. Toto pokání je důležité, děti. Nebojujte s ním. Přijměte je.

Vy, kdo ve Mne věříte, teď slyšte: Potom, co mé velké milosrdenství bude ukázáno světu, váš počet vzroste a vaše hlasy se budou ozývat z pouště tohoto světa.

Vaší silou a bojovným duchem dokážete, že má církev bude schopná přežít pronásledování. Vy, mé děti, se nemáte čeho bát, budete-li pokorně kráčet po mém boku. Vaše pokorná poslušnost je nutná, máte-li dostat milosti, které potřebujete, abyste zůstali silní, zachovali si chladnou hlavu a bojovali v mé armádě proti antikristu.

On, mé děti, se ukrývá za kulisami, ale brzy se objeví před zraky světa. Je bez studu a bude se vychloubat svým dobročinným úsilím. Mnozí podlehnou jeho šarmu, když se bude odvolávat na dobrotu jejich srdcí. Zde je modlitba modlitební kampaně (20), která pomůže zastavit antikrista před zničením mých dětí:

O zastavení antikrista před zničením mých dětí

"Ó, Bože Otče, ve jménu tvého drahého Syna, úpěnlivě tě prosím, abys nedovolil antikristu polapit duše tvých dětí.

Úpěnlivě Tě prosím, Všemohoucí Otče, abys mu zabránil uvrhnout teror na tvé děti.

Vroucně tě prosím, nedovol mu, aby nakazil tvé stvoření, a prosím tě, abys byl milosrdný k těm duším, které budou vůči němu bezbranné.

Vyslyš mou modlitbu, drahý Otče, a zachraň všechny děti od tohoto strašného zla. Amen."


Váš milovaný Ježíš Kristus


zpět