314. Poselství Ježíše ze dne 13. ledna 2012 v 21:35.


VĚDCI VEŘEJNĚ POPŘOU, ŽE SE TENTO ZÁZRAK STAL


Má vroucně milovaná dcero,

mé Boží milosrdenství se konečně stane skutečností a nakonec bude i pochopeno. Paprsky mého milosrdenství, které vytrysknou na růžové obloze, zaplaví zemi, aby zachránily lidstvo. Ani jediná osoba nebude vyloučena. Prezidenti, králové, královny, princové, nuzáci, celebrity, žebráci, zloději, vrazi, ateisté a věřící v Boha Otce a ve Mne, jeho milovaného Syna, všichni budou zasaženi mým darem.

Namyšlení padnou na kolena v pokoře, až uvidí své těžké hříchy tak, jak se objeví před mýma očima. Bezbožní uvidí světlo mé božské existence a budou se muset rozhodnout. Buď přijmou mou lásku a milosrdenství, nebo Mě uhodí do tváře. Tak jako tak, všechny Boží děti uvidí mé paprsky milosrdenství a bude pro ně těžké tento zázrak ignorovat.

Všechny vás naléhavě prosím, abyste se modlili, aby mé milosrdenství bylo přivítáno a přijato tak, jako když hladový člověk sahá po chlebu života. Bez toho chleba by zemřel. Jsou jen dvě cesty. Pojďte se Mnou, svým božským Spasitelem, nebo budete čelit ohňům pekla. Já jsem vždy milosrdný, ale bude tak málo času, abyste po Varování ukázali výčitky svědomí.

Mnoho vědců a lidí ze Satanovy armády bude využito k tomu, aby veřejně popřeli, že se tento zázrak uskutečnil. Modlete se za ně, aby tento klam nesvedl vlažné duše, které mohou být v pokušení, aby se ode Mne zase odvrátily.

Připravte se, děti. Nezapomeňte, že tento zásah z nebes je jediným způsobem, jak zachránit většinu lidstva. Kdybych nevylil mé milosrdenství na celý svět, jen velmi málo duší by mohlo vejít do mého Nového ráje na zemi.

Miluji vás a vítám vás v lůně mé lásky a milosrdenství. Nemějte strach z toho, že vaše duše budou zaplaveny mým Duchem Svatým. Věřící se tak stanou ještě silnější ve své lásce ke Mně, a pak se připojíte k mé armádě, abyste obrátili ty, kdo potřebují více času, aby se ke Mně vrátili.


Váš Spasitel a Král milosrdenství
Ježíš Kristus


zpět