313. Poselství Matky Spásy ze dne 13. ledna 2012 v 20:15.


UŽ BRZY ZAVLÁDNE NA ZEMI POKOJ


Mé dítě,

už brzy zavládne na zemi pokoj. Ještě dojde k vření a neklidu, k rozbrojům a svárům, ale to je nutné, aby se země odplevelila od poslední zkaženosti. Ruka mého Otce dopadne rychle na ty, kdo nebudou dbát na milosrdenství mého Syna. Už nebude více tolerovat jejich neposlušnost potom, co jim byla Pravda odhalena. Těm, kdo se po Varování obrátí k mému Synu zády, bude udělena jistá lhůta, v níž budou moci projevit výčitky svědomí za své hříchy, ale ta nebude trvat dlouho. Modlete se za tyto duše, jejichž zatvrzelost se stane jejich pádem.

Mé dítě, změny jsou již v běhu a mnohé z nich se stanou náhle. Děti, první znamení milosrdenství mého Syna vyhlížejte na obloze. Vy, kdo jste pokorného a zkroušeného srdce: nemějte strach, protože je to čas, na který jste čekali.

Duše, které neuznávají existenci mého Syna, budou překvapeny a plné zármutku, až jim bude konečně ukázána Pravda. Mučené duše, které se zavázaly věrností Zlému, budou zdrceny žalem, zatímco ostatní duše se skryjí před Pravdou, protože nebudou moci snést její Světlo.

Modlete se, aby všechny takové duše mohly být a také byly vykoupeny v očích mého drahého Syna prostřednictvím modliteb ostatních. Obrácení odvrátí trest a zeslabí dopad zlovolných plánů antikrista ke zničení lidstva, které už jsou v plném proudu. Modlete se, aby bitva mezi nebem a Zlým měla takový výsledek, že všechny Boží děti budou zachráněny a ušetřeny ohňů pekla.


Vaše milovaná Matka
Královna růží
Matka Spásy


zpět